Hornstatus analyseras vid genomisk test

Visste du att även hornstatus analyseras när du beställer Genomisk Analys? Resultatet får du sedan redovisat i MinGård.

Hornstatus i MinGård®

Uppgiften hittar du i rapporten Monogena egenskaper. Hornstatus syns även på djurkortet, både för mjölk- och köttdjur. Du kan också göra en egen rapport där hornstatus ingår.

Egenskapen hornlöshet nedärvs enligt följande:

  • S PP Homozygot polled = 100% av kalvarna blir hornlösa
  • C Pp Heterozygot polled = 50% av kalvarna blir hornlösa
  • F pp, Fri, bär horn = saknar anlag för hornlöshet 

Svaret på honstatusen syns i MinGård 1-2 veckor efter att den genomiska analysen är klar.