Hur ser dina företagsplaner ut?

Genom rådgivning kan du få ett helhetsgrepp över hela din företagsstrategi - allt ifrån avtal och ekonomi till personal och ledarskapsfrågor.

Att driva företag är mer än bara pengar

För att kunna hjälpa dig och ditt företag på bästa sätt har vi företagsrådgivare som jobbar med helheten, med allt från ekonomi till strategier och ledarskap. Idag har vi tolv företagsrådgivare från norr till söder, och Helena Börjesson samordnar hela gänget.

Helena Börjesson- Det är nog inte så känt att vi kan erbjuda allt det här. Ofta kopplar man ihop oss med EU-bidrag och företagsstöd, men vi erbjuder flera olika tjänster och just nu stämmer vi av vad vi behöver satsa mer på.

Koll på ekonomin är grunden

Är det förändringar på gång i företaget som rör ekonomin? Då kan företagsrådgivarna vara till hjälp.

- Då hjälps vi åt att hitta styrkor och svagheter, och kan komma med förslag på förbättringar. Hur kan man exempelvis tänka kring stora inköp och investeringar, vilken typ av avtal och kontrakt har företaget och hur förhandlar man bäst? Den analysen gör vi tillsammans och sedan hjälps vi åt att ta fram underlag så att lantbrukaren kan göra kvalificerade val, säger Helena.

Med de ökade kostnaderna blir det också allt viktigare att ha koll på hela sitt företag.

Personalen är en viktig del

Ett företag är ju mer än bara ekonomin, för dig som har anställda är personalfrågan viktig. Där ingår allt från arbetstidsplanering, roll- och arbetsfördelning till kommunikation och psykologi, och vi har verktyg som kan hjälpa dig som arbetsgivare, säger Helena.

- Under flera år har vi jobbat med konceptet Lean. Det är ett verktyg som hjälper till att bygga upp ett fungerande arbetssätt på gården. Det ser exempelvis till att idéer fångas upp, att alla har samma information och siktar mot samma mål. Men vi arbetar också med Ledarpraktikan där företagsledaren får verktyg att leda både sig själv, sin personal och sin verksamhet. Här läggs tonvikten på hur människor agerar, tänker och kommunicerar, bland annat vid förändringar.

Bra att ha koll på som företagare

Det är mycket att ha koll på som företagare, och Helena tipsar om att ha koll på likviditeten och se över dina avtal och uppdrag. Ha även koll på vad som händer i omvärlden, analysera och tänker efter hur du kan hantera situationen. Gör en långsiktig plan för företaget med mål och stäm sedan av alla dina beslut mot planen. Teckna avtal i god tid så du vet vad du ska förhålla dig mot och så du kan skapa marginaler.

Personalen är en viktig del i företaget, så gör dem delaktiga i företagets mål och plan, och se hur de själva kan vara delaktiga. Se också över arbetsmiljön, säkerheten måste gå först. Till sist, satsa på vidareutbildning, både för dig själv och dina medarbetare.

Det fysiska mötet är oslagbart …

Hur våra rådgivare arbetar och möter dig som kund har förändrats de senaste två åren, men det fysiska mötet är trots allt oslagbart säger Helena.

- Före covid inledde vi oftast ett uppdrag med ett gårdsbesök. Då lärde vi känna varandra och vi rådgivare fick en bild av gården och vilka förutsättningar som fanns. Sen kunde vi höras på telefon eller mejla mellan träffarna. Nu ser vi fram emot att få ta upp det igen!

… men det digitala skapar nya möjligheter

- Samtidigt har det digitala mötet skapat något nytt. Det är ett fantastiskt komplement som de flesta lärt sig hantera. Plötsligt har lantbrukarna tillgång till alla våra rådgivare, oavsett var i landet de finns. Och de digitala Erfaträffarna vi hade när pandemin var som värst, blev en succé. Där hittade deltagare från hela landet varandra.

Vi träffas på det sätt som passar dig

Vi ser fram emot att höra ifrån dig och är beredda att ta emot just ditt uppdrag. - Hör av dig med tankar och frågor, så kan vi ses på det sätt som passar dig bäst, avslutar Helena.