Kokontrollen® utvecklar gårdsagent

Gårdsagenten – det nya systemet för smartare och smidigare överföring av data. Systemet bygger på ny teknik och kommer att ersätta Postmästaren.

Gårdsagenten i MinGård®

Inställningar för dataöverföring kommer du enkelt att kunna göra direkt i MinGård. Du bestämmer vad och hur ofta uppgifter ska hämtas och sändas in till MinGård, Kodatabasen, och Jordbruksverket. Gårdsagenten klarar också att importera bearbetade provmjölkningsresultat in till ditt gårdsprogram, precis som idag.

Pilottester på utvalda gårdar

Just nu genomförs pilottester med hämtning av mjölkuppgifter på ett antal gårdar. Det kommer bland annat bli möjligt att hämta upp mjölkmängderna i verktyget Mobil provmjölkning. Vid provmjölkningen räcker det då med att läsa av streckkoden på provkoppen. Den gamla Eziskannern som avläsningsmetod ersätts med mobilkamera eller extern skanner.

Mer om Mobil provmjölkning

Vad händer med KKPC?

MinGård är under ständig utveckling och de KKPC-funktioner som finns idag, har eller håller på att flytta in till MinGård. Under året kommer KKPC att stängas ner och många användare har redan gått över till MinGård. En del använder bägge systemen och andra väntar på att Gårdsagenten ska ersätta Postmästaren för en fortsatt effektiv rapportering. Inom kort hoppas vi även på att DeLaval ska lansera sin NCDX-lösning för överföringar mellan DelPro och MinGård.

Enkät gav många bra tips och synpunkter

Alla användare av KKPC fick svara på en enkät om vilka funktioner som används och vilka som upplevs som viktiga. Bland svaren syntes att motrapportsfunktionen, spermalager, slaktplanering, provmjölkningsresultat och OBS-Listor är mycket uppskattade funktioner. Dessa funktioner implementerar vi nu i MinGård, så att övergången ska bli så smidig som möjligt.

En funktion som verkligen visat sig vara värdefull är att importera den bearbetade provmjölkningen in i det egna gårdsprogrammet. Fler än 60% av alla som svarade på enkäten importerar resultatet.

Stort tack för all input!

Kontakta Kokontrollen