Provmjölka för kvalitetssäkrade analyser

Vad vinner du på att provmjölka? Tillsammans med de andra indataposterna till Kokontrollen® ger provmjölkningen dig ett världsunikt underlag för att analysera och följa upp just din besättning.

Uppgifterna som du får in från provmjölkningen är en av fyra indataposter till Kokontrollen®. De andra tre är härstamning, djurhälsouppgifter och fruktsamhetsdata. Alla dessa uppgifter ger dig ett världsunikt underlag för att jobba med besättningsanalyser, förbättringsstrategier och uppföljningar. Kombinerat med MinGård® och/eller ditt managementprogram har du de bästa förutsättningarna för att både dagligen och på lång sikt styra din besättning dit du siktar. Du väljer själv vad du vill fokusera på, avel, mjölkavkastning, djurhälsa eller fruktsamhetsutfall. Uppgifterna från Kokontrollen är även underlag till avelsvärderingen och därmed förutsättning för att få fram nya semintjurar.

Jämför och lyft produktionen

Förutom att jämföra med dina egna resultat när du ska sätta mål så erbjuder Kokontrollen många möjligheter att jämföra din besättnings prestanda med hela databasen, eller urval av gårdar som har liknande förutsättningar som du. Kanske hittar du ett område där du har möjlighet att göra ett extra lyft i produktionen, för kan dem så kan du!

En bra överblick även för oss

Som rådgivare har vi också stor användning av dina kokontrollsiffror och det är ett snabbt sätt att få en överblick av gårdens status. Tillsammans med dig identifierar vi områden att förbättra. Vi tar fram förslag på nyckeltal att styra mot och arbetssätt för bästa vägen dit. Gemensamt sätter vi sedan en rimlig tid för uppföljning av uppnått resultat. Vill du testa själv så hittar du en uppsjö av redan färdiga nyckeltalslösningar att titta på. Många är redan förberedda med jämförelser.

  • Signaler Djurvälfärd™
  • Juverhälsa på nätet
  • Instrumentpanelen
  • Dräktighetsanalys
  • Styra med nyckeltal 
  • Juverhälsoklasser
  • PCR mastitanalyser

Kontakta någon av våra rådgivare för att få veta mer. Du kan ringa till vår rådgivartelefon på 010-471 00 17, eller kontakta våra rådgivare. 

Kontakt för robotprovmjölkning