Ståbeteende runt kalvning

I en nyligen publicerad studie av forskare vid SLU visas ett samband mellan lång ståtid efter kalvning och förekomsten av klövhornsskador. Studien utfördes på åtta gårdar i Canada.

Kokomfort väsentligt för klövhälsan

Studien belyser vikten av hur viktigt det är att lakterande mjölkkor ges rätt förutsättningar för att ligga ner i den utsträckning de behöver. Till exempel genom tillräckligt antal liggplatser och att dessa platser har god kokomfort.

Hanna Eriksson, forskare på SLU, publicerade nyligen en studie där man har undersökt sambandet mellan ståbeteende runt kalvningen och förekomsten av sulblödningar och klövsulesår.

Mjölkkor genomgår stora hormonella och ämnesomsättningsrelaterade förändringar i samband med kalvningen, vilket skulle kunna påverka klövarnas stödjevävnad och därmed öka risken för klövhornsskador.

Studien utfördes på åtta gårdar i Canada, där ståbeteendet på drygt 300 kor mättes med sensorer. Korna klövverkades 8–12 veckor efter kalvningen för att de skador som uppkommit inuti klöven runt kalvning skulle vara synliga i sulytan vid verkning.

Lång ståtid under tidsperioden efter kalvningen kunde relateras till högre förekomst av allvarliga sulblödningar och klövsulesår.

Hela artikeln på slu.se
Tiden runt kalvning viktig för klövhälsan

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 06 72

Mobiltelefon:
070-3801679