Torka orsakar lokal brist på grovfoder

De sydöstra delarna av landet har drabbats av torka vilket påverkar grovfodermängderna för vissa områden. Efter flera tuffa år har det varit svårt att fylla på i foderlagren.

Trots normala vallskördar på många håll i landet varierar skördarna stort mellan gårdar, då regnet kommit mer i skurar än jämnt fördelat i ett område. Särskilt de sydöstra delarna av landet har drabbats av svår torka under sommaren. I slutet av augusti fick man på vissa håll istället extrema skyfall under kort tid. Exakt hur dessa väderförhållanden påverkar grovfodermängderna under hela året är svårt att veta just nu.

Svårt att fylla på foderlagren

Torka är inget nytt för detta område, och ofta har man kunnat parera torkan långsiktigt med större vallarealer, bevattning med mera. Tots dessa åtgärder är det svårt när det inte kommer tillräckligt många bra år som kan fylla på foderlagren.

Skapa handelsvägar

På sikt är det värdefullt att skapa bra handelsvägar för grovfoder för att kunna köpa och sälja foder när vädret verkar bli alltmer ”lokalt” och varierande. Vädret och förhållanden varierar stort i vårt avlånga land. I dagsläget finns det områden landet där man låter bli att skörda återväxter, medan andra står med foderbrist. Ett sätt att råda bot på detta är att öka försäljningen mellan gårdar.

Se över dina möjligheter

Se redan nu över dina möjligheter att köpa foder, titta på fodertipset.se, ekoformedlingen.se eller sök på sociala medier där det ofta finns grupper för foderförmedling. För dig som har överskott är det en god idé att lägga in en annons för att sälja det till någon som behöver det bättre.

Tips för dig som riskerar att få ont om grovfoder

  • Gör en grovfoderinventering. 
  • Analysera alla partier för att kunna välja rätt foder till rätt djurgrupp.
  • Använd kraftfoder särskilt anpassat för låga grovfodergivor tidigt på stallperioden. Då drygar du ut grovfodret redan från början.
  • Var extra noggrann med ensileringen vid de skördar som är kvar att ta. En bra ensilering minskar risken för förluster i silon och vid urtag. 
  • Se över ditt djurflöde och anpassa djurantal efter fodertillgång.
  • Slutgöd snabbt för att minska åtgången på grovfoder.
  • Sälj överskott på rekryteringsdjur.
  • Öka intensiteten i kviguppfödningen om du har en inkalvningsålder över 24-25 månader.

Kontakta Thomas Jerneng eller Kurt Hallberg för grodfoderkontakter på Öland och östra Småland. 

Behöver du hjälp och stöd för att analyser foder, göra en foderinventering eller se över ditt djurflöde, Kontakta en produktionsrådgivare

För rådgivning kring vallodling, Kontakta våra växtodlingsrådgivare

Läs mer om foderbrist

Arbetar som:
Konsult

Telefon:
010-471 07 32

Mobiltelefon:
070-333 80 45

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 07 26

Mobiltelefon:
070-333 83 20