Växt- och vallodling i ny ERFA-grupp

Nu kommer nya tillfällen att dela erfarenheter tillsammans med andra lantbrukare. Missa inte chansen att diskutera din växt- och vallodling i nystartade ERFA-grupper.

Är du en intensiv vallodlare som också odlar spannmål i Närke, Värmland, Västmanland, Sörmland eller Östergötland – då är den här ERFA-gruppen något för dig. Stort fokus kommer att ligga på allt som rör växtodlingen.

I ERFA-grupperna deltar lantbrukare med likvärdig produktion. Träffarna genomförs på gårdarna, där vi diskuterar olika ämnen och utbyter erfarenheter med varandra.

Växt och vallodling

Deltagarna bestämmer diskussionsämnena

Växtodlingsrådgivaren förbereder, tar fram underlag, leder och organiserar träffarna. Och finns det behov bjuder vi in experter inom andra områden. Hur ofta träffarna ska anordnas beror helt på gruppens önskemål.

Exempel på teman

  • Studera vallar och grödor på våren, diskutera första kvävegiva.
  • Ogräsbekämpning.
  • Kompletteringsgödsling i spannmål.
  • Svampsjukdomar och skadegörare i fält.
  • Gröd-/sortval inför våren/hösten.
  • Jämförelse grödkalkyler och produktionskostnader.
  • Räkna på vad det egenproducerade vallfodret kostar.

Begränsat antal platser – anmäl dig senast 18 mars

Med anledning av coronaläget hålls träffarna utomhus där vi kan hålla gott om avstånd till varandra. Anmäl ditt intresse till Marcus Älmefur via mejl. Beskriv gärna gårdens inriktning, om du har konventionell eller ekologisk odling och vilka grödor som odlas.

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Telefon:
010-471 03 60

Mobiltelefon:
073-433 73 44