Använd Åldersfördelningen i MinGård®

Nu när det ska deklareras antalsuppgifter finns en smart funktion i MinGård® - Åldersfördelningen.

Åldersfördelningen ligger i MinGård® under "Besättningsöversikten". Där kan du få besättningens djur grupperade och dessutom få antal i varje vald åldersfördelning vid ett visst datum. 

Önskar du annat datum än dagens datum så ändrar du datumet uppe till vänster i bild.

 

Genom att använda någon av symbolerna i det högra hörnet så kan du välja att Filtrera, Visa lista (där du ser vilka djur som ingår i de olika åldersgrupperingarna) eller Visa sammanfattning.

 

Du kan själv under kugghjulet längst upp på sidan i det orangea fältet välja "Mina inställningar – Åldersintervall" för att bestämma vilka åldersintervall du önskar. Här kan du lätt skjuta de olika åldersmarkeringarna dit du önskar, ta bort genom att använda krysset under eller lägga till genom att markera på tidslinjen.

Har du frågor eller funderingar, hör av dig!

Kontakta oss