Få fler möjligheter med ViLA

Med ViLA, Villkorad Läkemedelsanvändning, har du möjlighet att hålla vissa läkemedel på gården och får en kontinuerlig kontakt med veterinär. Vår nya onlinekurs gör steget mot ViLA smidigare.

vila-notbesattningar.jpg

ViLA skapar en trygghet och kontinuitet som medför att ni kan jobba långsiktigt och strategiskt mot bättre djurhälsa. En snabbare insatt behandling leder även till ett snabbare tillfrisknande för det enskilda djuret och en enklare vardag för dig som inte alltid behöver ringa in veterinären akut.

Teori online och praktik i din besättning

För att få börja med ViLA i en besättning behöver du först gå en kurs bestående av en teoretisk och praktisk del. Kursen ger behörighet till de personer som ska utföra behandlingar inom ViLA. Nu har det blivit ännu smidigare att komma i gång med ViLA eftersom du kan genomföra teoridelen av ViLA online, och precis när det passar dig.

  • Du börjar med teori. Kurslängden är ca 10 timmar inklusive egen studietid och avslutas med skriftliga prov.
  • Praktik i din besättning. Efter avslutad teorikurs beställer du en tid med en ViLA-behörig veterinär för att genomföra praktiska övningar i din egen besättning.

Registera dig för teorikursen

ViLA-mjölk

  • ViLA-mjölk innebär veterinärbesök med 1-6 veckors intervall beroende på antal kor och hälsoläge i besättningen
  • Cirka 75% av besättningarna i Sverige når upp till gränsvärdet som krävs för att ansluta sig till ViLA-mjölk
  • Alla storlekar på besättningar kan ansluta sin och lönsamheten av ViLA kan vara god även i en medelstorbesättning
  • Lunginflammation, navelinfektion, ledinflammation och diarré hos kalv samt mastit och klövsplatsinflammation hos ko är de vanligaste sjukdomstillstånden som behandlas inom ViLA.

ViLA-kött

  • ViLA-kött innebär veterinär besök med 5-8 veckors intervall
  • I ViLA-kött bestämmer veterinären vilka sjukdomar som kan behandlas iden aktuella besättningen
  • Alla köttbesättningar kan ansluta sig till ViLA-kött om djurhälsoläget är bra.

Vem kan få behörighet för ViLA

Det finns föreskrifter som styr vilka besättningar som har möjlighet till Villkorad läkemedelsanvändning samt vilka läkemedel och sjukdomstillstånd som ingår. Dessa föreskrifter skiljer sig även åt mellan mjölk- och köttbesättningar.

Mer finns att läsa på Jordbruksverkets webbsida för den intresserade.

Kurs för dina anställda?

Vill du beställa kursen till en grupp och få en samlingsfaktura, eller har andra frågor gällande ViLA? Kontakta gemensam.djurhalsa@vxa.se så hjälper vi dig.