Få koll på förändringarna inför SAM 2023

9 februari – 13 april öppnar SAM igen. Den nya stödperioden innehåller en del nyheter och några nya stöd att ha koll på.

Stödrätterna försvinner och i stället betalas gårdsstödet ut för den ansökta arealen. Beloppet kommer att vara ca 165 euro för de första 150 hektaren, och cirka 150 euro/ha för resten. Det är en höjning jämfört med tidigare, men eftersom förgröningsstödet försvinner så blir det totalt sett en sänkning runt 35-50 euro/ha. Förgröningsstödet försvinner, i stället blir det grundvillkor som ersätter de gamla tvärvillkoren.

Vallstödet försvinner

Ett stöd som försvinner är vallstödet, om du inte har ett pågående åtagande. Gamla femårsåtaganden upphävs utom för vallstödet och du får söka en ny femårsperiod för betesmarker och skyddszoner. En ny ersättning för mellangröda införs och kan sökas överallt, förutom i kompområde 1-5. Ekostödet blir ettårigt och betesmarken är inte längre grund för utbetalning av djurersättning. Den nya stödperioden innebär också höjd ersättning för betesmarker. Skyddszoner får vara max 10 meter breda i det nya stödet.

Undantag att odla på trädan

Miljöyta fyra procent införs i delar av landet och vid mer än 10 hektar, men 2023 görs ett undantag så att du får odla på trädan. Det finns inget krav på tre grödor, däremot kommer det att införas regler kring växtföljder 2024. Unga lantbrukare utökas till att omfatta max 200 hektar.

Nytt stöd i nitratkänsligt område

Ett nytt ettårigt stöd till precisionsodling införs i nitratkänsligt område. Det kräver markkartering, växtodlingsplan, växtnäringsbalans, flytgödselanalys och skyddszon runt dräneringsbrunnar. Minskat kväveläckage som finns i nitratkänsligt område blir ettårigt stöd och kravet på en viss areal försvinner.

Belopp för nötkreaturstödet oförändrat

I nötkreatursstödet är beloppet i stort sett oförändrat. Du tar inte längre över fel som begåtts av en tidigare ägare. Däremot blir det högre avdrag om du själv gör fel vid märkning, journalföring och rapportering av djur. Djurvälfärdsersättningarna blir kvar, men med en något höjd stödnivå. Kompstödet finns kvar, liten höjning av beloppen i de flesta områden.

Redigera för att undvika avdrag

Från och med 2023 kommer Jordbruksverket använda ny teknik för uppföljning av jordbruksmark med hjälp av satellitbilder. Resultatet skickas per brev och det är viktigt att du går in i SAM Internet och ändrar, alternativt att du tar bilder och skickar in. Görs detta blir det inga avdrag, men struntar du i det så kostar det pengar. Ändringsdatum för att justera grödor i ansökan är senarelagt till augusti. Tidsplanen för utbetalningar är förändrat för flera stöd 2023.

Vi guidar dig genom förändringarna

Rådgivarna finns redo att guida dig igenom förändringarna i stöden och kan hjälpa dig med din ansökan.

Kontakta oss