Fruktsamhet - nytt i CowCareCompanion®

CowCareCompanion® är ett verktyg som gör att du som djurägare kan ta både större och mindre kliv i riktningen för mer hållbara djur, och nu finns ytterligare ett område: fruktsamhet.

Rådgivningsverktyget CowCareCompanion® ger systematiserade råd och den stora vinsten är att du kan se var du ska fokusera åtgärderna för att få resultat. Om du arbetar tillsammans med en rådgivare genereras ofta extra goda resultat.

Nyhet: fruktsamhet

Nu lanseras den helt nya pyramiden, om fruktsamhet. Och som alltid gäller: börja nerifrån och arbeta dig successivt upp i pyramiden. Små förbättringssteg i rätt riktning är nyckeln! Sätt dina egna mål, vad är möjligt att nå i din besättning? Följ upp regelbundet. Och glöm inte att fira när du nått ditt mål!