Hantera värmen och förebygg foderbrist

Genom att vara förberedd kan du säkra foderlagret även om vädret blir extremt. Som ett steg i att stärka beredskapen har vi samlat och sammanställt kunskap och erfarenheter från torkan 2018.

torka-nyhet.jpg

Vårbruket är fördröjt och det råder brist på regn i större delen av landet, speciellt i sydöstra delen. Många börjar redan nu agera för att säkra sin odling och foderlagret med hjälp av bland annat bevattning och rådgivning.

Bli beredd

För att stärka beredskapen i lantbruket inför extremväder har vi samlat in kunskap och erfarenheter från torkan 2018. Samlat i en broschyr och ett antal filmer får du tips om hur du kan hantera extrema vädersituationer på ett effektivt sätt, och samtidigt bibehålla djurvälfärden. Hur du kan agera förebyggande och vad som kan göras för att i akuta situationer undvika negativa effekter på djurhälsa och produktion.

Värmestress och värmeböljor

I juni anordnar vi interaktiva lunchwebbinarium med fokus på att förebygga värmestress och foderbrist vid värmebölja och torka. Vi kommer att gå igenom hur värmen påverkar dina djur, hur ventilation och fläktar kan förbättra inomhusklimatet samt hur foderstaten kan anpassas vid foderbrist. Utforska tekniker för ventilation och anpassad foderstat som kan hjälpa dina djur att klara sommarhettan.

Passa också på att utbyta erfarenheter med andra djurägare och bli bättre rustad inför tider med torka. Tillsammans med dina kollegor och våra rådgivare med bred kompetens inom veterinärmedicin, byggrådgivning och produktions-och hållbarhetsrådgivning blir du bättre rustad inför tider med torka och extrema vädersituationer.

Lunchwebbinarium

8 juni med fokus södra Sverige – anmäl dig här senast 5 juni

19 juni med fokus norra Sverige – anmäl dig här senast 16 juni

Läs och se mer

Broschyren Rådgivning och åtgärder vid extrem torka

Titta gärna på filmerna från projektet om värmestress som du hittar här 

eu-flagga.png