Har du sökt fårpengen? Vi hjälper dig med foderstater!

Nu är det snart dags att se över gårdens foderstrategi inför stallperioden. Senast den 1 november behöver du analyserat ditt grovfoder, beräknat foderstater och gjort en foderinventering.

Får. Foto: Maria Nyberg

Fårpengen

I samband med SAM-ansökan som görs på våren kan du som har minst en djurenhet (i dagsläget sju får, från och med nästa år fem får) ansöka om ersättning för extra djuromsorg för får, även kallad fårpengen.

För att uppfylla kraven för ersättningen behöver en rad åtaganden för att främja djurvälfärden uppfyllas. Hos Jordbruksverket kan du läsa mer: Djurvälfärdsersättning extra djuromsorg för får - Jordbruksverket.se

Se över din foderstrategi

En balanserad foderstat är stommen till god produktion med friska djur i lagom hull. Beräkna foderstater för att kunna anpassa din foderstrategi utifrån årets grovfoderkvalitet. På så sätt kan du i god tid före lamning ha en plan för hur du på bästa sätt tillgodoser tackornas behov och säkrar en god lammtillväxt.

Kontakta oss

För dig som ansökt om fårpengen 2023 börjar det bli hög tid att se över din foderstrategi inför stallsäsongen. Vi på Växa kan hjälpa dig med bland annat

  • Ta ut foderprov och skicka till labb för analys av näringsvärden
  • Beräkna foderstater för olika produktionsstadier
  • Göra en foderinventering genom att beräkna djurens foderbehov och skatta dina foderlager

Har du missat ansöka om fårpengen i år? Vi kan hjälpa dig med produktionsplan och ansökan inför nästa ansökningsperiod.

Rådgivning får- och lammproduktion (vxa.se)