Hullbedömning för att utvärdera djurvälfärd

Hullbedömning är ett bra verktyg för effektiv foderstyrning, men hull kan även användas för att utvärdera djurvälfärden. Det är ett bra verktyg för att titta på enskilda djurs näringsstatus.

Vi har tittat närmare på forskningsläget för hull och djurvälfärd. Forskning visar att ytterligheterna på hullskalan, mager respektive fet, är förknippat med ökad risk för sjukdom och därmed sänkt välfärd. Vi kan också se att det är vanligare att äldre kor blir magra. Däremot kan forskningen inte se någon direkt koppling mellan hunger och dåligt hull.

Frånvaro av hunger är grundläggande

När man tittar på djurvälfärd är en grundläggande faktor att djuren inte utsätts för långvarig hunger. Studier visar att kor är villiga att arbeta hårt, till exempel trycka upp en tung grind eller gå en längre sträcka, för att nå foder. Vilket visar att hunger påverkar djurens känslotillstånd. Djuren blir också mer motiverade ju längre tid de varit utan foder.

Lågt rankade får resterna

Det är större risk för lågt rankade kor att gå hungriga om det råder stor konkurrens vid foderbordet. Konkurrens triggar sorteringsbeteende hos korna och då får de lågrankade nöja sig med resterna. De riskerar både att få i sig för lite foder, och att foderstaten inte är balanserad.

För att minska konkurrensen kring foder kan man till exempel skjuta till foder oftare, öka mängden foder per utlägg och öka antalet utlägg per dygn, samt titta över beläggningen i stallet.

Hitta de avvikande korna

För dig som vill främja djurvälfärden är rekommendationen att hitta korna som är magra respektive feta för att kunna sätta in åtgärder. Att följa upp hullet regelbundet kan även ge positiva effekter i andra grupper, till exempel mjölkkalvar, avvanda kalvar och ungdjur.

Utvärdera med Djuröga®

Använd gärna Växas djurbedömningsverktyg Djuröga® för att snabbt och enkelt följa upp hullet hos korna. Som medlem i Växa har du fri tillgång till Djuröga - verktyget som omvandlar mjuka värden till tydliga fakta som gården kan jobba med. Det har aldrig varit enklare att själv äga frågan om vilken djurvälfärd du erbjuder korna på din gård.