Inga nya beslut kring afrikanska svinpesten

Restriktionsområdet för utbrottet av den afrikanska svinpesten är oförändrat och reglerna för bland annat transporter och foderhantering är även de oförändrade.

Samordningen mellan myndigheternas och olika organisationers arbete fortsätter och Växa deltar varje vecka i informationsutbyten. En fråga som diskuteras just nu är hantering av spannmål, men ännu har inga nya beslut tagits. Jägare i området gjorde under den gångna helgen en stor insats i sökningen efter sjuka och döda vildsvin, och har fått beröm för sitt arbete. 

Vilka myndigheter gör vad?

Många olika aktörer samverkar i en händelse som denna.

  • Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för beslut kring smittbekämpningen.
  • SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) står för underlag om läget och vetenskap kring smittan.
  • Länsstyrelserna är regionalt ansvariga för smittskyddet och kan fatta vissa beslut.

När det gäller dispenser för olika aktiviteter, som till exempel verksamhet i skog som är avspärrad, är det Jordbruksverket som ansvarar och de presenterar information om förutsättningar för detta så snart de kan. 

Håll dig uppdaterad!

Växa fortsätter bevaka frågan och återkommer med information om beslut tas som påverkar lantbruket, generellt sett. För exakt info hänvisar vi fortsatt till Jordbruksverkets och SVA:s webbplatser.

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

Afrikansk svinpest - SVA

Hygienråd för afrikansk svinpest | Växa (vxa.se)