Smittskydd

Hygienråd för afrikansk svinpest

Hygienråd för afrikansk svinpest

Vi måste alla hjälpas åt att förhindra spridningen av afrikansk svinpest. Det gör vi genom att följa restriktioner och hygienråd från svenska myndigheter.

alt-text

Utbrott av afrikansk svinpest i Sverige

Den 6 september konstaterades afrikansk svinpest i döda vildsvin i Fagersta kommun i Västmanland. Afrikansk svinpest är en allvarlig smittsam och dödlig sjukdom (epizootisjukdom) som drabbar grisar. Sjukdomen sprids inte till andra djurslag eller till människa. 

Smittan sprids genom direktkontakt, men även via indirekt kontakt mellan människor, transporter, redskap med mera.

Det är av yttersta vikt att spridningen av smittan stoppas.

Du som har lantbruk inom det smittade området, eller som har fysisk kontakt med lantbruk i området, måste följa råden från Jordbruksverket. En sammanfattning av viktiga områden finns nedan, medan detaljer och exakta formuleringar finns hos Jordbruksverket.

Om foder och strö från den smittade zonen:

Foder som har producerats inom den smittade zonen får inte lämna den smittade zonen innan det lagrats. Obehandlat foder som skördats i den smittade zonen ska lagras på ett sätt så att inte vildsvin kommer i kontakt med det:

  • Lagring i minst 3 månader för obehandlat foder som färskt gräs, hö eller ensilage samt strö såsom torv eller halm.
  • Lagring i minst 1 månad av obehandlat spannmål skördat i den smittade zonen

Däremot går det bra att föra in foder, halm och strö till den smittade zonen.

Frågor och svar om afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se


Om fordon och maskiner som använts i den smittade zonen

Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.

Maskinerna och fordonen ska tvättas, helst på hårdgjord yta eller spolplatta och helst i anslutning till marken eller skogen där de använts, innan de kör ut på allmän väg och ut ur den smittade zonen.

Frågor och svar om afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

Om kläder, utrustning, skor som använts i den smittade zonen

Du ska rengöra kläder, skor och utrustning. Rengör skor och stövlar med vatten, diskmedel/såpa och borste och doppa eller spraya sedan skodonen med desinfektionsmedel.

Kläder tvättas, helst i maskin vid 60°. Om detta inte är möjligt rengörs kläderna för hand på samma sätt som stövlarna. Alternativt läggs kläderna i bastu i minst 60° i 30 minuter. Kläder kan också hängas torrt och luftigt under två veckor. Under den tiden dör viruspartiklarna. 

Frågor och svar om afrikansk svinpest - SVA


Om du hittar döda eller sjuka vildsvin

Rapportera fynden omedelbart till Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA). Det gäller oavsett var du bor i Sverige, men speciellt i det aktuella området.

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se)

Stängsel runt kärnområdet

Jordbruksverket har beslutat att stängsla det konstaterade smittade området, det så kallade kärnområdet. Det handlar om cirka 100 kvadratkilometer. Stängslets huvudsyfte är att begränsa smittbärande vildsvin att lämna området. Sekundärt syfte är att begränsa friska vildsvin från att komma in i området.

Beslutet ligger i linje med de råd som Jordbruksverket fått av nationella och internationella experter inom området. När stängslet ska vara på plats är ännu inte klargjort.

Området runt de smittade vildsvinen kommer att stängslas in - Jordbruksverket.se