Så hålls dikalvarna friska vid installningen

Ju tidigare installning av dikalvarna desto bättre. Håll koll på Mycoplasma bovis-status och se till att använda hälsodeklaration och mellangårdsavtal. Då kommer allt gå smidigt.

Dikalv och kor. Foto: Maria Nyberg

När installningen närmar sig

Dikalvarna är avvanda eller på väg att bli avvanda. De stallas in eller säljs för att födas upp vidare i andra besättningar. Kalvarna har fått en fin start i livet, ofta med god tillväxt. De har goda förutsättningar att övergå till andra fodermedel eftersom de fått tid på sig att utvecklas till idisslare och de har ett immunsystem som klarar att reagera på olika smittor.

Eftersom de gått utomhus merparten av sitt liv har smittrycket varit lågt. De har träffat på magtarmparasiter gradvis eftersom de diat parallellt med att de börjat beta. Har de dessutom gått på parasitfritt bete, särskilt i början av betessäsongen har de bästa förutsättningarna.

Träckprov och avlusning kan behövas

För att ta tillvara allt detta gäller det att tänka på smittskyddet i samband med installningen, med eller utan flytt till annan besättning. Tidig installning eller flytt till ny besättning är gynnsam för att bibehålla god tillväxt och motståndskraft mot smittor.

När kalvarna avvänjs kan ibland magtarmparasiterna ta överhand och då är träckprov plus eventuell avmaskning en del i strategin. Ofta behöver inte alla kalvar avmaskas – det kan räcka med de som är tunnast i gruppen.

Hösten – i samband med installning – brukar också vara den tid då avlusning är effektivast. Om besättningen har återkommande bekymmer med löss kan avlusning vara aktuellt.

Mellangårdsavtal underlättar

Använd hälsodeklaration och gärna ett mellangårdsavtal i samband med att djur säljs och köps. Då vet du mer om djuren. Det är också lättare att få till inköp av så många djur som möjligt från samma ställe.

I mellangårdsavtalet kan du till exempel definiera ålder och vikt på djuren samt hur länge de varit avvanda.

Se upp för Mycoplasma bovis

Smittrycket för olika sorters luftvägsinfektioner ökar under hösten, både för att djuren stallas in och kommer närmare varandra men också för att temperatur och luftfuktighet blir gynnsam för virusöverlevnad.

Om du köper in dikalvar eller mjölkraskalvar för slakt, stalla aldrig in dem i samma utrymme som dina avelsdjur. Vi vet att det finns dikobesättningar med Mycoplasma bovis och risken är stor att avelsdjuren smittas vid inköp av djur. Nötkreatur i alla åldrar kan bära på smittan länge utan att visa symptom. De kan alltså sprida smittan vidare till nya djur utan att själva bli smittade.

Sammanfattningsvis bör siktet vara inställt på inköp från så få ställen som möjligt, så tidigt som möjligt på hösten, av välvuxna, tidigt födda dikalvar. Använd hälsodeklaration samt skrivet mellangårdsavtal och fråga efter Mycoplasma-status!

Här finner du matnyttiga länkar:

Information om Mycoplasma bovis

Hälsodeklaration att ladda ner

Här kan du ladda ner mellangårdsavtal

Råd och mer information om smittskydd (smittsäkra.se)