Skapa handelsvägar för foderaffärer

På sikt är det värdefullt att skapa bra handelsvägar för grovfoder för att kunna köpa och sälja foder när vädret verkar bli alltmer ”lokalt” och varierande.

Svårt att fylla på foderlagren

Torka är inget nytt för lantbruket, och ofta har man kunnat parera torkan långsiktigt med större vallarealer, bevattning med mera. Trots dessa åtgärder är det svårt när det inte kommer tillräckligt många bra år som kan fylla på foderlagren. Skördarna kommer säkert variera stort mellan gårdar, beroende på hur mängden regn har fördelats runt om i landet. 

Se över dina möjligheter

Vädret och förhållanden varierar stort i vårt avlånga land. Det kan finnas områden i landet där man låter bli att skörda återväxter, medan andra står med foderbrist. Ett sätt att råda bot på detta är att öka försäljningen mellan gårdar.

Se redan nu över dina möjligheter att köpa foder, titta på:
fodertipset.se
ekoformedlingen.se 
Halm & Foder (mrsverige.se)
eller sök på sociala medier där det ofta finns grupper för foderförmedling. För dig som har överskott är det en god idé att lägga in en annons för att sälja det till någon som behöver det bättre.

Bild1.png

Skapa handelsvägar för foderaffärer

fodertipset.se kan du köpa och sälja foder direkt från andra lantbrukare. Webbplatsen togs fram i samband med torkan 2018 och är ett samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, LRF och Växa. En ökad mellangårdshandel minskar sårbarheten på gårdsnivå och främjar samarbeten mellan lantbrukare. Lantbruksföretagen lägger enkelt upp egna annonser och till vilket pris det saluförs. Här finns allt från hösilage till höstvete och ärter. Och den som letar efter något kan visa sitt intresse genom att lägga upp en köpannons. Annonserna går att sortera utifrån ort, pris, gröda och mängd.

Bättre planering med foderanalyser

Oavsett som du producerar eget foder eller köper in – komplettera med foderanalyser. Foderanalyser visar fodrets kvalitet och ger värdefull information både till säljare och köpare. Ett analyserat foder ger den mest lönsamma foderstaten och vetskap om optimal utfodring av djuren. Med en foderanalys blir det lättare att veta vilka foderpartier som passar till olika djurgrupper. På så sätt kan du minska risken för över- eller underutfodring vilket är bra ur klimatsynpunkt.

Tips för dig som riskerar att få ont om grovfoder

  • Gör en grovfoderinventering. 
  • Analysera alla partier för att kunna välja rätt foder till rätt djurgrupp.
  • Använd kraftfoder särskilt anpassat för låga grovfodergivor tidigt på stallperioden. Då drygar du ut grovfodret redan från början.
  • Var extra noggrann med ensileringen vid de skördar som är kvar att ta. En bra ensilering minskar risken för förluster i silon och vid urtag. 
  • Se över ditt djurflöde och anpassa djurantal efter fodertillgång.
  • Slutgöd snabbt för att minska åtgången på grovfoder.
  • Sälj överskott på rekryteringsdjur.
  • Öka intensiteten i kviguppfödningen om du har en inkalvningsålder över 24-25 månader.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp och stöd för att analysera foder, göra en foderinventering, eller en foderplanering eller diskutera din foderstat eller se över ditt djurflöde – kontakta en produktionsrådgivare.

För rådgivning kring vallodling, kontakta våra växtodlingsrådgivare.

Läs mer om foderbrist här!