Smidigt och enkelt att provmjölka i robot

Åsvittinge Gård ligger på Vikbolandet, utanför Norrköping. Här driver Håkan Skog och Hillevi Enlund mjölkproduktion och växtodling tillsammans med dottern Hedvig, fem anställda och ytterligare några egenföretagare som hoppar in vid behov.

Hedvig på Åsvittinge Gård tillsammans med Växas husdjurstekniker Sanni Wester.
Hedvig Skog på Åsvittinge Gård tillsammans med Växas husdjurstekniker Sanni Wester. På den lilla bilden: Thea Sandström, Hedvig Skog och Michelle Qvist.

Dottern satsar på mjölken

På gården finns 210 mjölkande kor, både SRB och Holstein. Korna mjölkas i tre VMS310 robotar, men i ladugården finns det plats för ytterligare en robot och 60 kor. Ladugården är från 2021, den är ett lyft från den gamla ladugården som byggdes 1994 för 80 uppbundna kor som mjölkades i grop. 

Håkan och Hillevi hade bestämt sig att lägga om produktionen och satsa på köttdjur. De seminerade med köttrasdoser ett tag men ändrade sig snabbt igen. Den snabba vändningen beror på att nästa generation, dottern Hedvig, ville satsa helhjärtat på mjölkproduktionen. 

Viktigt att provmjölka

Åsvittinge Gård har varit anslutna till Kokontrollen® länge och arbetsinsatsen när det ska provmjölkas har minimerats i den nya ladugården med robotar. Hedvig tycker det är viktigt att provmjölka då det är ett hjälpmedel för gårdens personal att välja ut rätt djur till rekrytering och utslag.

Kokontrollsifforna ger en bra överblick på den sammansatta avkastningen i ECM och speciellt i individnivå när det gäller halter och celler. 

Thea Sandström, Hedvig Skog och Michelle Qvist.

Optimerar gårdsbesöken

– Det är smidigt att provmjölka i den nya ladugården med robotar. Husdjursteknikerna håller koll på när det dags att provmjölka och utför tjänsten utan vår närvaro. Det är skönt att det blir gjort så kan vi prioritera annat, säger Hedvig och fortsätter:  

– När husdjursteknikern har startat provmjölkningen passar vi på att avhorna kalvar, dräktighetsundersöka kvigorna och går igenom avvikande djur som inte blivit dräktiga eller ej visat brunst. Då kan teknikern se över provmjölkningen så att det fungerar som det ska innan denne lämnar gården. Vi anställda slänger ett öga när vi går förbi, skulle det mot förmodan vara några konstigheter är det bara att ringa Växa. Enkelt, och bra service, säger Hedvig.   

Bra komplement

Hedvig menar på att provmjölkningen är ett bra komplement till informationen från robotarna. Det hjälper de anställda att ge rätt djur rätt förutsättningar. 

– Det ger en bra översikt på besättningen och dess avkastning samt hälsa. Vi använder oss av *besättningsstjärnan som är ett bra underlag till den rådgivning vi köper från Växa, såsom avel och fruktsamhet. Dessutom är det både kul och viktigt att jämföra sig med likande besättningar, avslutar Hedvig.

*Styra med nyckeltal

Robotprovmjölkning

Provmjölka bekymmerfritt i robot med vår Robotprovmjölkning.
Du hyr provmjölkningslådan av oss de dagar du ska provmjöka. Vi kommer ut med lådan och startar upp din provmjölkning. Vi kommer sedan ut och avslutar provningen, skickar in dina uppgifter digitalt och tar med oss lådan tillbaka.
Vi håller koll på ditt provmjölkningsintervall och bokar tider med dig för en långsiktig planering.

Så här går det till

  • När det är dags för provmjölkning får du ett påminnelse-sms.
  • Vi kommer ut med provmjölkningslådor till dig, startar igång provmjölkningen och ser till att allt fungerar som det ska.
  • Dagen efter kommer vi och avslutar provmjölkningen, sänder provmjölkningsuppgifterna samt rengör lådorna.

För att optimera besöket går det bra att boka in andra tjänster i samband med provmjölkningen, till exempel dräktighetsundersökning och/eller avhorning. Dessutom kan vi hjälpa dig att borra i silon för att skicka in årets foderanalyser.