Växa går över till att publicera nordiska avelsvärden för renrasiga köttraser

I samband med publiceringen av avelsvärden den 7 november i år övergår Växa till att bara publicera de nordiska avelsvärdena.

Bild av simmentalkossor tätt packade på äng.

Sedan november 2021 beräknar Nordisk Avelsvärdering (NAV) gemensamma avelsvärden för renrasiga köttraser för Sverige, Danmark och Finland. Växa har fram tills nu fortsatt att beräkna och publicera nationella avelsvärden men i samband med publiceringen av avelsvärden den 7 november i år övergår vi till att bara publicera de nordiska avelsvärdena.

De nya avelsvärdena kommer att publiceras för raserna aberdeen angus, blonde d’aquitaine, charolais, hereford, highland cattle, limousin och simmental.

I den nordiska avelsvärderingen för köttraser beräknas upp till 18 enskilda avelsvärden för kalvnings-, tillväxt- och slaktkroppsegenskaper som sedan vägs samman i sju delindex. För highland cattle och blonde så kommer delindex att publiceras först i samband med avelsvärderingen i mars.   

Du hittar de nya avelsvärdena i följande av Växas system:

MinGård: Du som är medlem i Växa hittar samtliga avelsvärden för enskilda egenskaper och delindex på djurkortet och i händelser och rapporter i MinGård.

KAP besättningsanalys, mobila djurtavlan, härstamningsbeviset och KAP-tittbild: Här publicerar vi 10 avelsvärden och tre delindex (moder, produktion och födsel).

Topplista köttdjur: Här hittar du topplistor för köttdjur av olika ras uppdelade på tjurar, kor och tjurkalvar där man kan sortera djuren efter delindex eller enskilda avelsvärden. Du kan från topplistorna söka fram enskilda djur eller djur från din besättning.