Lilla Hult är Sveriges Reproduktionsmästare

Med regelbundna rundor bland alla djur och rediga rutiner har Lilla Hult Gård AB på Öland nått ett RE-värde på 0,56, och kammade hem vinsten som Sveriges Reproduktionsmästare 2023.

– Det är häftigt! Det har alltid varit så att djuren blivit dräktiga och att det har gått bra, och att bli Sverigemästare känns bra, säger Åke Johansson. 

Gården på Öland drivs av Åke Johansson och sonen Isak där de har 310 mjölkkor som mjölkas i grop. Till sin hjälp att sköta om den helsvarta besättningen har de sex anställda. Det är Åke och anställda Niclas Karlsson som delar på uppdraget att seminera i besättningen.

– Niclas seminerar lika mycket som mig, så det är fantastiskt roligt att resultatet är minst lika bra nu som det varit tidigare. Sedan hjälper ju alla till att se till djuren och passa brunster. Att resultatet hållit sig visar ju också att jag inte är oumbärlig, och det vill jag inte vara, säger Åke.

Doserna som används är just nu 50% köttrasdoser med angus och så en del sorterade för att kunna hålla rekryteringen kring 25-30%. Det fanns en oro att fruktsamheten skulle påverkas när de började använda sorterade doser, men det är ingenting de har märkt av.

Regelbundna rundor ger resultat

Genom att multiplicera dräktighetsprocent med inseminationsprocent får man värdet på RE, reproduktionseffektivitet. Värden över 0,3 är bra, och brukar innebära att besättningen klarar sin rekrytering fint. Snittet i landet är lite över 0,25. På Lilla Hult har de ett RE-värde på 0,56, ett fantastiskt fint resultat!

De har DeLavals aktivitetsmätare, men väljer att inte förlita sig enbart på det. De går regelbundna och frekventa brunstrundor samt rundor för att kolla till korna. Under rundorna tittar de noggrant på djuren och antecknar. Att dem verkligen ser djuren, flera gånger om dagen, tror Åke är nyckeln till att de fått ett sådant fint resultat. 

– Jag tror det gör mycket att vi har både aktivitetsmätare och går brunstrundor. När aktivitetsmätaren säger att det är en hög brunst så har vi ofta redan sett den. Under rundorna ser vi om djuren har dåliga flytningar, djur som är avvikande och mycket mer. Den som börjar mjölka på morgonen går en runda för att titta till djuren, och sedan den som mjölkar på kvällen börjar också med att titta på djuren. Jag går också en runda på kvällen för att titta till dem.

Rediga rutiner och duktig personal

Semineringsrutinerna är noggranna där Åke betonar att det är viktigt att vara försiktig, hålla god hygien och att pistoletten hålls kroppsvarm, så att det är skarpa doser sedan när det är dags.

–När jag seminerar är jag jätteförsiktig, jag är inte hårdhänt eller så att blir blod. Det är viktigt att man inte är stressad utan att man håller sig lugn.

Men för att hålla en god fruktsamhet måste djuren också vara i god kondition. Korna får också mycket grovfoder där de siktar på 18 kg ts. En störningsfri produktion har alltid varit det övergripande målet, och där spelar personalen en viktig roll.

– Utan duktiga medarbetare så går det inte, då är man förlorad. Vi har jätteduktiga anställda, och fyrkantiga men bra rutiner. Vi ser till så att det är ordning och reda, om något krånglar och är trasigt ska det lagas senast dagen efter. Bra rutiner har också bidragit, säger Åke Johansson.

De toppar kretsarna

Utmärkelsen Reproduktionsmästare tilldelas den gård som har högst RE i kretsen. En RE-mästare utses per krets och bland alla kretsars reproduktionsmästare koras en Sverigemästare. Diplom och rosett till kretsvinnarna delades ut på årets kretsmöten i januari och februari. 


 Frida Holmquist, Skarmansmåla.                                                                                       Emil och Rolf Jönsson, Edenberga.    

Topp 3, Reproduktionsmästare 2023. 

Krets Kund RE-värde från MinGård®  
Södra Öland Lilla Hult Gård AB 0,56
Halland Rolf Jönsson, Edenberga 535   0,53
Kronoberg Familjen Holmqvist, Skarmansmåla   0,53

Det krävs för att bli Reproduktionsmästare 

För att kunna bli RE-mästare behöver vissa kriterier vara uppfyllda, som att inte använda tjur för avel, inte vara ett rent kvighotell, besättningen får inte ha avvikande värden på inseminationsintervallen och rapporteringen ska skötas korrekt. För att lyckas bra med sin RE krävs bland annat bra brunstpassning, att djuren har bra förutsättningar att visa brunst samt noggranna rutiner för övervakning och rapportering. Dessutom ska besättningen ha god djurhälsa och bra seminteknik.

Läs mer om utmärkelsen