Nya regler gällande kylsystemen i mjölkrum

Flera F-gaser kommer att fasas ut. Kontakta din kylfirma eller tanktillverkare om du planerar byta tank eller bygga om.

Den 11 mars klubbades en ny EU-förordning igenom vilket kommer innebära att flera av F-gaserna som används i kylsystemen i era mjölkrum idag kommer behöva fasas ut inom kommande år, med start 2025. Går man i byggtankar eller ska byta kylsystem eller mjölktank så kontakta er lokala kylfirma eller tillverkaren av mjölktanken för att diskutera vilka möjligheter som finns på er gård.

Med anledning av den nya EU-förordningen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en översyn av den svenska lagstiftningen som berör F-gaser. Uppdraget ska redovisas i september 2024. Efter detta kommer vi veta mer om hur förordningen kommer påverka mjölkproduktionen ytterligare.