Skydda dina djur mot parasiter på betet

Alla nötkreatur som ska ut på bete behöver utveckla motståndskraft mot parasiter och det gör de genom att träffa på smitta i lagom stora doser. Känsligast för parasiter är unga förstagångsbetare.

Vuxna nötkreatur har mer motståndskraft än yngre djur men både lungmask och stora leverflundran kan orsaka sjukdom även hos vuxna djur.

Så sprids smittan

Parasiter kan spridas till nya djur i besättningen via äldre nötkreatur eller så övervintrar smittan utomhus och finns där redan när djuren släpps ut på våren. Smittrycket på vårens bete blir högre ju fler djur som gått på betet föregående säsong och om djuren varit kvar på bete länge under hösten. Unga djur har sämre motståndskraft och då kan parasiterna lägga fler ägg. Yngre djur ökar alltså upp smittrycket på betesmarker mer än äldre djur gör.

Nya parasiter och parasiter som har utvecklat motståndskraft, resistens mot avmaskningsmedel kan komma in i besättningen via djur som tas in till besättningen. Om du inte har stora leverflundran eller lungmask i din besättning bör du vara extra noggrann vid inköp av nya livdjur. Fråga alltid om parasitstatus i besättningen du ska köpa ifrån och använd hälsodeklaration när du ska köpa djur. Isolera inköpta djur i 3–5 veckor innan de släpps ihop med övriga besättningen.

Symptom hos djur med parasiter

Symptom orsakade av höga parasitbördor ses oftast hos förstagångsbetare. Lungmask och stora leverflundran kan orsaka symptom hos nötkreatur i alla åldrar, men det är fortfarande de yngsta djuren och förstagångsbetarna som är känsligast. De vanligaste symptomen vi ser är lägre tillväxt än förväntat, sämre foderomvandling och lägre produktion av mjölk men även avmagring diarré och hosta förekommer.

Förebygg och skydda djuren mot parasiter

En god betesstrategi minskar behovet av avmaskning och optimerar en naturlig utveckling av motståndskraft hos de unga djuren. Sträva efter att alltid släppa förstagångsbetande djur på parasitfria välkomstbeten i några veckor.

Ett parasitfritt bete kan vara ett bete där nötkreatur inte betade förra året eller ett vallbete. Om du inte har parasitfria beten, välj ett bete med låg övervintrande parasitsmitta där det gick äldre djur förra betessäsongen och där djuren togs bort från betet så tidigt som möjligt på hösten. Ett annat sätt är att låta kor utan kalv förbeta tidigt på säsongen, låta betet återhämta sig och sedan släppa förstagångsbetare på marken. Att växelbete med får eller häst kan också vara ett effektivt sätt att minska parasitsmitta.

Beten med lågt smittryck får du genom att ha lagom mängd djur på betena, genom att flytta djuren och låta betena återhämta sig och genom att ta hand om dina betesmarker. Betesputsning och att använda återväxt i betesföljden är några exempel. För kor med kalv går det att låta kalvarna förbeta. Då används en tråd som kalvarna kan gå under men som håller korna kvar.

Förbered inför träckprovstagning, med remiss och provtagningspaket

Genom att ta träckprover kan du hålla koll på vilka parasiter som förekommer i din besättning. Andra sätt kan vara att leta efter antikroppar mot parasiter i mjölk eller blod. Via slaktavräkningen går det att se om stora leverflundran förekommer hos djur som går till slakt.

I allmänhet är det lagom att ta träckprov 4–6 veckor efter betessläpp. Fråga särskilt efter koccidier, lungmask eller stora leverflundran om du misstänker någon av dessa parasiter. Anpassa provtagningstillfället utifrån gårdens förutsättningar och vilken parasit du misstänker.

Välj representativa djur, till exempel djur med symptom. Ta träckprov från sex individer, och om det är möjligt, anteckna öronnummer. Om du har stora djurgrupper kan fler prov behövas, rådgör med din veterinär. Träcken ska vara färsk och fortfarande varm. Utifrån svaret bedöms omavmaskning behövs, vilket avmaskningsmedel som används och lämplig tidpunkt för avmaskningen. Tänk både på djuren och arbetsmiljön och se till att djuren står still när ni behandlar dem.

Avmaskning

För att fortsätta ha effektiva avmaskningsmedel när det behövs ska vi tänka oss för innan avmaskning. Därför ska avmaskningsmedel endast användas efter att träckprov eller andra undersökningar visat att djuren behöver avmaskas. Avmaskningsmedel påverkar även andra insekter som behövs för den biologiska mångfalden.

Prata parasiter med oss

Diskutera vidare om parasiter eller förebyggande strategier i din besättning med våra produktionsrådgivare eller våra djurhälsoveterinärer. 

Produktionsrådgivare  Djurhälsoveterinärer