Smittskyddsregler för nötkreatur på Elmia

Om du vill ställa ut djur på Elmia Lantbruk i höst behöver du följa ett antal smittskyddsregler, och se till att din besättning är ansluten till Smittsäkrad Besättning steg 2 eller 3.

Bild på mjölkkor i en utställningsring på Elima Lantbruk 2022

16-18 oktober är det dags för mässan Elmia Lantbruk i Jönköping. Ett mycket populärt inslag på mässan är den stora djurutställningen som lockar mjölk- och nötköttsbesättningar från hela landet. 

Smittskyddsregler för nötkreatur på mässan

Om du ska ställa ut djur på Elmia lantbruk 2024 finns det smittskyddskrav att ta hänsyn till. Du bör snarast se till att din besättning är ansluten till Smittsäkrad Besättning steg 2 eller 3. Det här gäller både mjölk- och köttbesättningar. 

Det kommer också ställas krav på provtagning avseende Mycoplasma bovis för samtliga besättningar som ska delta med djur.

Alla djur som ska delta i utställningen vid Elmia lantbruk ska godkännas av utställningsveterinären vid ankomst. Två utställningsveterinärer kommer finnas på plats för denna uppgift och djuren får inte tas in förrän de är besiktade och godkända.

Smittskyddskrav på besättningsnivå och individuellt

Det finns smittskyddskrav både på besättningsnivå och för varje djur som anmäls till utställningen. Till exempel får besättningen inte vara spärrad för någon sjukdom eller att några djur har först till besättningen under den senaste månaden före utställningen. Varje djur som anmäls ska vara friskt inte ha några symptom på sjukdom under minst den senaste månaden. 

De detaljerade reglerna hittar du på Växas Elmia-sida

Holstein-, Jersey- och SRB-föreningen samt NAB arrangerar och bjuder in till djurutställningen i samarbete med Elmia Lantbruk och Växa.

Anmälan till djurutställningen öppnas av respektive rasförening under juni månad.