Stor förstaskörd – men risk för låg smältbarhet

Det är inte så många analyser gjorda på årets förstaskördar ännu. Mycket tyder dock på låg smältbarhet och därmed låg energi, även där skördetidpunkten är normal utifrån datum. 

åker, skörd, svenskt landskap, skog

Analysera mera!

Därför är det extra viktigt att analysera sitt foder och räkna på en foderstat så att man kompenserar för detta när man börjar fodra årets skörd. Risken är annars att man tappar mycket i produktion och då kan det vara svårt att komma upp igen. 

Foderanalys
Foderrådgivning

Större vallskördar i år

Fördelen är att många har fått in stora skördar, framför allt i södra Sverige, vilket är en kontrast mot förra året. Men som vanligt kommer det säkerligen gå att konstatera att variationen mellan gårdar är större än variationen mellan olika år. 

Senaste foderstatistiken