Vad vi vet om Mycoplasmaläget

Provtagningar visar att över 90 procent av svenska mjölkbesättningar är fria från Mycoplasma bovis, men andelen smittade besättningar är hög i södra Sverige. Smittspridningen är inte lika kartlagd bland dikobesättningar men smittan bedöms ha låg förekomst.

Regelbundna provtagningar

Växa provtar regelbundet tankmjölk från mjölkbesättningar anslutna till Smittsäkrad Besättning steg 2 (eller 3) och till FriskKo® för antikroppar mot Mycoplasma bovis. Det är ca 1500 besättningar anslutna till något av dessa program och det representerar ca 60 procent av mjölkbesättningarna och 80 procent av mjölkkorna. I 9 procent av de provtagna mjölkbesättningarna påvisas antikroppar mot Mycoplasma bovis. Det finns regionala skillnader och Mycoplasma bovis är vanligare i södra Sverige och ovanligare i de norra delarna av landet.

Smittspridningen inom dikobesättningar bedöms vara begränsad

I dikobesättningar finns ingen tankmjölk, så där krävs provtagning av enskilda djur. Hur många som behöver provtas beror på besättningsstorlek och hur djuren är grupperade. Det finns idag ingen organiserad provtagning som liknar mjölkkornas provtagning.

Som en följd av att tjurarna vid köttrasprövningen 2023/-24 provtogs och det konstaterades att samtliga tjurar hade antikroppar mot Mycoplasma bovis erbjöds provtagning i de besättningar som hade tjur vid prövningsstationen. Sjuttio av dessa besättningar provtogs och endast tre av dem hade fler än enstaka inköpta djur med antikroppar. Utöver denna provtagning har ett antal dikobesättningar provtagits av andra anledningar, till exempel inför försäljning av djur, eller för att besättningen har sjukdomssymptom där Mycoplasma bovis kan misstänkas. I flertalet av dessa besättningar har det  inte hittats antikroppar mot Mycoplasma bovis.

Ungnötsbesättningar som köper in många kalvar är de som vanligen drabbas hårdast av sjukdomssymtom på grund av Mycoplasma bovis. Lung- och  ledinflammationer samt ökad dödlighet som en följd av infektionen är de vanligaste följderna av Mycoplasma bovis hos kalvar.

Hjälp till att hålla nere smittspridningen  

Sammantaget har merparten av våra mjölk- och dikobesättningar ett gott läge avseende Mycoplasma bovis, väl värt att skydda. I förlängningen vinner även ungnötsbesättningarna, som är de mest utsatta, på att vi hjälps åt för att minska smittspridningen till nya besättningar. I besättningar som har Mycoplasma bovis arbetar vi utifrån djurhållarnas förutsättningar och mål, antingen med att minimera skadeverkningarna eller för att minska smittspridningen mellan djurgrupper, med målet att svälta ut smittan och på sikt kunna provta för att visa att nya djur inte träffar på smittan.

Mycoplasma bovis får ett nytt namn

För att krångla till det lite håller Mycoplasma bovis på att byta namn till Mycoplasmopsis bovis. Det beror på att forskning som visar hur olika bakterier är släkt ständigt pågår och när det visar sig att de inte är riktigt så nära släkt som vi tidigare trott byter någon av dem namn.

Kontakta oss

Kunskapssupporten för Mycoplasma bovis är ett samarbete mellan veterinärer vid Växa, Gård & Djurhälsan, Skånesemin och Distriktsveterinärerna. På Växa består gruppen av Lena Stengärde, Julia Österberg, Ronny Larsson och Maya Hoffman. Välkommen att kontakta oss eller någon av våra fältveterinärer om du har frågor om Mycoplasma.

Till sidan med kunskapssupport och mer information om Mycoplasma bovis

Ska du till Elmia Lantbruk i oktober?

Här finns allt du behöver veta om smittskyddsreglerna för mässan