Visningsdag av årets tjurar på Gunnarp

16 mars hålls visningsdagen av årets auktionstjurar på Gunnarps prövningsstation. Här har vi samlat information om auktionen och läget gällande provtagningen av antikroppar mot Mycoplasma bovis.

Lördagen den 16 mars är det dags för visningsdagen av årets auktionstjurar på Gunnarps prövningsstation. Visningsdagen drar igång när stallet öppnar kl. 10:00, och med start 10:30 kommer rasföreningarna påbörja presentation av tjurarna. Visningsdagen är även startskottet för den digitala auktionen. Auktionsdagen, då budgivningen avslutas, är fredagen den 22 mars.

Förutom att titta på årets auktionstjurar är visningsdagen ett bra tillfälle att träffa kollegor, representanter för rasföreningarna och övriga utställare som finns på plats. Programmet för visningsdagen finns hos Svensk Köttrasprövning

Budgivningen

Budgivningen sköts som tidigare av Håkan Ottosson AB på deras auktionssida. Komplett information om årets auktionstjurar kommer nästa vecka att publiceras på deras hemsida samt hos Svensk Köttrasprövningen. Men redan nu kan man spana in årets prövningskandidater på www.kottrasprovningen.se
www.hoab.se  www.kottrasprovningen.se 

Antikroppar mot Mycoplasma bovis

Årets auktionstjurar provtogs i början av december och samtliga hade antikroppar mot Mycoplasma bovis. De 84 besättningar som har tjurar på prövningsstationen i Gunnarp 2023/2024 erbjöds därför att delta i en provtagning under februari. Detta för att få en snabb överblick av förekomsten av antikroppar mot M. bovis.

Resultat från de 69 besättningarna som hittills har provtagits redovisas här. Fler provsvar är på väg in.

  • I 39 besättningar hittades inga djur med antikroppar mot Mycoplasma bovis.
  • I 22 besättningar hittades 1-3 inköpta prövningstjurar med antikroppar mot Mycoplasma bovis.
  • I ytterligare fem besättningar hittades 1-3 djur med antikroppar mot Mycoplasma bovis där information om djuren saknades.
  • I tre besättningar hade flertalet provtagna djur antikroppar mot Mycoplasma bovis, men även här fanns djur som inte hade antikroppar.

Utifrån genomförd provtagning ser vi att inköpta tjurar (inköpta 2021 till 2023) som hade antikroppar inte verkar ha fört smittan vidare. Dock kan fler prover behöva tas i dessa besättningar för att öka säkerheten i resultatet.

Omfattas inte av restriktioner

Mycoplasma bovis omfattas inte av särskilda regler eller restriktioner. Du bestämmer själv hur du vill hantera risken för Mycoplasma bovis i din besättning. Genom provtagning får du kunskap om läget och kan ta välgrundade beslut.

Vill du ha råd kring hur du kan tänka inför inköp av djur till din besättning när det gäller Mycoplasma bovis är du välkommen att kontakta veterinärerna i Kunskapssupporten för Mycoplasma bovis.

Mer information om sjukdomen hittar du även hos oss på Växa Gård & Djurhälsan och SVA