Om oss

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

Vår vision är att skapa en hållbar och konkurrenskraftig lantbruksproduktion.

Hur vi mäter och redovisar

Hösten 2020 gjorde vi på Växa Sverige en väsentlighetsanalys. Där tog vi fram, med hjälp av våra intressenter, vilka hållbarhetsområden som är speciellt prioriterade i vår verksamhet. Mer om detta och vårt hållbarhetsarbete finns att läsa i hållbarhetsrapporten.

Rapporten redogör för de nyckeltal vi använder för att mäta hur vi internt och i vårt arbete hos svenska lantbrukare, bidrar till ökad hållbarhet för djur, människor, miljö och ekonomi.

Nyckeltal vi följer

  • Antal/andel gårdar som nått över 11 ton
  • ECM
  • Genetisk trend för avelsmålet NTM
  • Anslutningar till Smittsäkrad besättning
  • Personalomsättning
  • Arbetsmiljö - tillbud/olyckor, arbetsskador
  • Sjukfrånvaro
  • % körda km fossilfritt/år
  • Celltal – tankmjölken
  • Medellivslängd på mjölkkor

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten finns presenterad på sidorna 22-42 i årsredovisningen.

Årsredovisning