alt-text

Hållbart lantbruk

Vår vision är att skapa en hållbar och konkurrenskraftig lantbruksproduktion.

Hållbarhet är en del av vår vision

Vi menar att svenskt lantbruk är ett av världens mest hållbara. Vi har friska djur som ger hög avkastning vilket bidrar till låg klimatbelastning per producerad kg mjölk och kött. Att våra djur betar bidrar till möjlighet för biologisk mångfald. Våra djur är friska, mycket tack vare det förebyggande arbetet kring smittskydd och djurhälsa som drivs av oss inom Växa Sverige. Vi har avlat för friskare djur i flera decennier. Detta gör i sin tur att användningen av antibiotika bland mjölkkor är bland de lägsta i världen.

Utmaningen för lantbruket i Sverige är ekonomisk hållbarhet på gården och att öka lantbrukets attraktionskraft, i synnerhet bland ungdomar.

Växa Sveriges uppdrag är att främja våra medlemmars ekonomiska intressen. Detta uttrycks också i visionen om en hållbar, konkurrenskraftig svensk lantbruksproduktion. Det låter enkelt och är också enkelt då sambanden är tydliga. Att sköta nötkreaturen väl, med förebyggande djurhälsa och god djuromsorg, ger själva förutsättningen för en god ekonomi. Denna i sin tur lägger grunden för att jämsides med företagandet kunna skapa ett socialt hållbart liv. Växa Sverige, med sin breda och djupa kunskap om kor och företagande, har nyckeln till hållbarhet i lantbruksföretagen.

Hållbarhetsrapport 2017

Nu sammanfattar vi inom Växa Sverige för första gången våra tankar och vårt interna arbetssätt för hållbarhet i en hållbarhetsrapport. Vi kopplar vårt arbete till hur det bidrar till hållbarhet inom svenskt lantbruk. Vi strävar efter att ständigt bli bättre och denna redogörelse är vårt första steg.Styrelseordförande Marita Wolf

Vår vision ”Växa Sverige ska vara ett alert och innovativt företag som skapar en hållbar, konkurrenskraftig lantbruksproduktion” formulerades 2015. Hållbarhet har varit vägledande för svenskt lantbruk långt tidigare än så, både för Växa Sverige och för våra kunder och medlemmar.

Marita Wolf
Styrelseordförande