Hållbart lantbruk

Vår vision är att skapa en hållbar och konkurrenskraftig lantbruksproduktion.

Steg i arbetet för ökad hållbarhet

- för djur, människor, miljö och ekonomi.

Med Växa Sveriges strategi 2023 har vi nu axlat rollen såsom ledande nationellt kunskapsföretag med yttersta målsättning att stärka medlemmarnas konkurrenskraft. Vår långa tradition inom husdjursrörelsen, att effektivisera produktionen av mjölk och kött genom att optimera resurserna hos de enskilda lantbruksföretagen, är grunden för lönsamhet och hållbarhet.

Tack vare både eget arbete och fruktbara samarbeten med övriga nordiska länder inom avel, foder, IT-utveckling samt vår egen unika kodatabas ligger vi nu i främsta linjen i att möta omvärldens förväntningar om hållbara lantbruksföretag och hållbara livsmedel. Lantbruksföretagande och hållbarhet är nära nog synonymt, där mjölkoch köttproducenterna bidrar till att sluta kretsloppen i en biocirkulär ekonomi.

Växas och dess medlemmars vilja att öka sin egen och därmed landets totala produktion av mjölk och kött och samtidigt visa upp en djurhälsa i världsklass, går hand i hand med målet om att vara världens mest klimatsmarta produktion. 

Lantbrukarna har redan idag en stor kunskap om vad hållbarhet innebär för dem, vilka krav samhället ställer på lantbruksföretagen och också om uppgiften att erbjuda lösningar för ett för människor hållbart liv i framtiden. Växa tar gärna rollen i att bidra till att stolta lantbrukare kan förmedla den goda bilden. 

Vår vision i vår nya strategi 2023 slår fast vad vi långsiktigt siktar mot. ”Växa Sveriges vill vara det innovativa kunskapsföretaget som leder utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion.”

Hållbarhetsrapport 2019

- Steg i arbetet för ökad hållbarhet
- Arbetsprocess och Affärsmodell
- Hållbart svenskt jordbruk
- Djurhälsa och Djurvälfärd
- Växa Sverige som arbetsgivare
- Antikorruption och Affärsetik
- Övriga miljöfrågor
- Så här mäter vi

Ladda ner Hållbarhetsrapport 2019

Styrelseordförande Marita Wolf

Marita Wolf
Styrelseordförande

Välj svensk mat för en mer hållbar framtid

Aktiviteter för ökad hållbarhet för djur, människor och miljö bidrar i de flesta fall till bättre lönsamhet på gården. I Sverige har vi friska och produktiva djur vilket leder till god lönsamhet och låg klimatbelastning.

Hur långt fram vi ligger inom hållbarhet i Sverige, och hur Växas verktyg och tjänster bidrar till ökad hållbarhet, berättar vi i filmer som spelats in hos Årets Mjölkbonde 2019, Christina och Ulf Winblad, Womtorp.

Några av de mervärden vi lyfter fram i filmen

  • Svensk mjölkproduktion = ½ klimatbelastning jämfört världsgenomsnittet
  • Svensk djurvälfärd är i världsklass med världsunikt låg användning av antibiotika
  • Betesmarker är naturliga kolsänkor för koldioxid
  • Naturbetesmarker har 40 växtarter per kvadratmeter = biologisk mångfald
  • 60% av total klimatpåverkan från livsmedel i Sverige = importerad mat

Välj svensk mat för en mer hållbar framtid

På väg till ett klimatneutralt lantbruk