Om oss

Globala målen

Globala målen

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Vi arbetar efter FNs globala hållbarhetsmål

Växa Sverige har valt att fokusera på 8 av dessa som är relevanta för vår verksamhet. För hållbarhetsmålen vi valt ut kan vi antingen vara med och ge positiva bidrag eller minska vår påverkan.

Globala målen för hållbar utveckling

Här kan vi göra positiva bidrag

alt-text
alt-text
alt-text
alt-text
alt-text

Här kan vi minska vår påverkan

alt-text
alt-text
alt-text