Om oss

Röster om hållbarhet

Röster om hållbarhet

Hållbarhet genomsyrar hela Växas organisation och är en viktig del i vårt arbete. Genom att bidra globalt, nationellt och på gårdsnivå, kan vi tillsammans skapa en hållbarare framtid för kommande generationer.

På väg till ett klimatneutralt lantbruk

Filmen beskriver hur vi tillsammans med lantbrukarna arbetar med hållbarhet, och hur rådgivning kan bidra till ökad hållbarhet.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

 

Stort engagemang för hållbarhetsfrågor 

Hur jobbar Växa med hållbarhet?

Malin Hidgård, Hållbarhetsansvarig- Vi har Hållbarhet som en av våra ledstjärnor och vår vision betonar att leda utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. Hållbar för djur, människor, miljö och ekonomi. Vi tar ett helhetsgrepp kring hållbarhet och vårt arbete ska bidra både till de globala målen och till att stötta enskilda lantbrukare att sänka sitt klimatavtryck. Arbetet måste gå hand i hand med lönsamhet och produktivitet. Vi genomlyser vår egen verksamhet för att minimera avtrycken och utvecklar kompetens inom hållbarhetsfrågor både internt och externt. Vi ser stor potential att tillsammans bidra till förändring!

Malin Hidgård, Hållbarhetsansvarig

Vilka är de mest effektiva åtgärderna för en mjölkföretagare?

Elin Ratcovich, Hållbarhetsrådgivare- En mjölkgård med lågt klimatavtryck speglas av en balans mellan insatser och hur mycket livsmedel som lämnar gården. Flera av de vanligaste åtgärderna är kopplade till att minska antal rena utfodringsdagar och öka mängden levererad mjölk. Några av de mest effektiva åtgärderna är att höja leveransindex, sänka inkalvningsåldern, satsa på låg rekrytering och hållbara djur, anpassa gödselgiva till skördenivåer, öka kvaliteten på grovfodret och minska andelen inköpt foder.

Elin Ratcovich, Hållbarhetsrådgivare

Vilka är de största utmaningarna för att öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt?

Gustav Kämpe, vice ordförande- Vi har goda möjligheter att öka vår produktion i Sverige då vi har både gott om mark och bra förhållanden för animalieproduktion, detta står inte i strid med en hållbar livsmedelsproduktion. Största hindret idag är konkurrenskraften. Kan vi stärka konkurrenskraften finns också möjligheten att ta de investeringar som är lite mer långsiktiga och nödvändiga för att nå en hållbar animalieproduktion. Det blir också lättare för nya mjölk och köttföretag att starta.

Gustav Kämpe, lantbrukare