Kontakta oss

Här kan du söka fram anställda. Sök på namn, produkt eller område.

Evelina Viklund

Telefon:
010-471 01 86

Mobiltelefon:
076-114 06 86

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Röbäcksdalen, Umeå

Arbetar med:
Foderspecialist, Styra med nyckeltal, Hållbarhetsrådgivare, Klimatkollen, VaDia, Mjölkkvalitet

Sara Carlsson

Telefon:
010-471 07 78

Mobiltelefon:
073-076 16 64

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Ingelstad

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Foder, Klimatkollen

Emma Ryding

Telefon:
010-471 04 08

Mobiltelefon:
076-126 29 30

Arbetar som:
Hållbarhetsrådgivare, Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, EU-stöd, Diken, Greppa Näringen, SAM, Täckdikning

Emelie Uggla

Telefon:
010-471 01 31

Mobiltelefon:
070-688 05 58

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Flen

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, EKOspecialist, Fullfoder, Företagsutveckling, Greppa Näringen, Grovfoder, Individ foder, IndividRAM, Instrumentpanelen, Produktionsekonomi, Styra med nyckeltal

Elin Ratcovich

Telefon:
010-471 07 01

Mobiltelefon:
073-808 90 01

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Eksjö

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Klimatkollen, Mjölkkvalitet, Foder

Matilda Lindensmed

Telefon:
010-471 07 30

Mobiltelefon:
073-087 27 30

Arbetar som:
Hållbarhetsrådgivare och Miljörådgivare

Driftsplats:
Norrbotten

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Biogas, EU-stöd, Egenkontroll, Diken, Greppa Näringen, Gödselmängd, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, SAM, Stallgödsel, Täckdikning, Vattenavrinningsområde

Linnea Holmström

Telefon:
010-471 04 54

Mobiltelefon:
072-229 92 14

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Vänersborg

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Mjölkkvalitet, VaDia, IndividRam, Styra med nyckeltal, Foder

Elin Svensson

Telefon:
010-471 03 81

Mobiltelefon:
076-117 68 35

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Foderrådgivning, IndividRam, Arla klimatberäkning

Linda Olsson

Telefon:
010-471 02 27

Mobiltelefon:
076-142 99 83

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, foderrådgivning, Ledarpraktikan

Jenny Svensson

Telefon:
010-471 05 79

Mobiltelefon:
076-109 08 91

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Ingelstad

Arbetar med:
Arlagården, Ekologiskt, Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Häst, Individ Foder, Mjölkkvalitet, Robot, Styra med nyckeltal, Arla klimatberäkning, Klimatkollen

Maja Blom

Telefon:
010-471 01 55

Mobiltelefon:
072-217 46 42

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Ingelstad

Arbetar med:
Arlagården, Foder, Fullfoder, Grovfoder, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Mjölkkvalitet, Mjölkningsteknik, Kött, Robotspecialist, Styra med nyckeltal, VaDia, Arla klimatberäkning, Arla inregistrering

Ebba Kajlöv

Telefon:
010-471 07 15

Mobiltelefon:
073-074 92 25

Arbetar som:
Hållbarhetsrådgivare, Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Örebro

Arbetar med:
Arlagården, Arla Klimatberäkning, Foder, Foderspecialist, Individ Foder, Styra med nyckeltal, Greppa Näringen, Mjölkkvalitet

Camilla Harju

Telefon:
010-471 03 55

Mobiltelefon:
076-106 16 37

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Norrbotten

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Foder, Styra med nyckeltal, Robot, Greppa

Johanna Sjöberg

Telefon:
010-471 03 43

Mobiltelefon:
073-024 57 71

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Ekologiskt, Foder, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Individ Foder, IndividRAM, Robot, Styra med nyckeltal, Fokuskurs, Fullfoder, Gårdsråd, Instrumentpanelen, Ledarpraktikan, Management, Produktionsekonomi, Företagsstrategi, Arla klimatberäkning

Katarina Gran

Telefon:
010-471 03 24

Mobiltelefon:
070-833 00 83

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Ekologiskt, Foderspecialist, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grundvillkor, Individ Foder, IndividRAM, Robot, Styra med nyckeltal, Klimatkollen

Mikael Pettersson

Telefon:
010-471 07 48

Mobiltelefon:
070-327 31 97

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Vimmerby

Arbetar med:
Fråga Kon, Grovfoder, Instrumentpanelen, Mjölkkvalitet, Mjölkningsteknik, Styra med nyckeltal, VaDia, Arla klimatberäkning, Arla inregistrering

Robin Arvidsson

Telefon:
010-471 03 03

Mobiltelefon:
070-838 44 61

Arbetar som:
Företagsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
Arla Klimatberäkning, Ekonomirådgivning, EU-stöd, Företagande, Grödkalkyler, Klimatklivet, Investeringsstöd, Investeringskalkyl, Kalkylering, Kostnadsberäkning, Produktionsekonomi, Ekonomi, SAM, Startstöd, Stödhantering

Anders Ligthart

Telefon:
010-471 04 33

Mobiltelefon:
076-109 07 70

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Ekologiskt, Foder, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Greppa Näringen, Individ foder, Kött, Styra med nyckeltal, Vallprognos, Arla klimatberäkning

Sanna Andersson

Telefon:
010-471 09 20

Mobiltelefon:
072-543 72 30

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Kalmar

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Robotspecialist, Styra med nyckeltal, Greppa Näringen, Foder.

Petra Nilsson

Telefon:
010-471 03 63

Mobiltelefon:
076-125 39 89

Arbetar som:
Miljörådgivare och Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Linköping

Arbetar med:
Arla klimatberäkningar, Biogas, EU-stöd, Egenkontroll, Greppa Näringen, Gödselmängd, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, SAM, Stallgödsel

Emma Berndtsson

Telefon:
010-471 02 24

Mobiltelefon:
076-356 72 04

Arbetar som:
Hållbarhetsrådgivare och Miljörådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Anmälningar enligt miljöbanken, Egenkontroller, Gödselmängd, Miljöbalken, MKB, Miljörapporter

Klara Karlsson

Telefon:
010-471 03 20

Mobiltelefon:
076-134 43 50

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Får och lamm, Greppa Näringen, Grovfoder, Gårdsråd, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Kött, Management, Styra med nyckeltal

Fler kontakter

Gå till https://www.vxa.se/kontakta-oss/ eller använd QR-koden.

Telefonväxel: 010-471 00 00