Kontakta oss

Här kan du söka fram anställda. Sök på namn, produkt eller område.

Malin Fröjelin

Telefon:
010-471 04 30

Mobiltelefon:
072-542 93 83

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Ekologiskt, Foderspecialist, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Grovfoder, Gårdsråd, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Ledarskap, Management, Robot, Styra med nyckeltal

Annica Hansson

Telefon:
010-471 03 10

Mobiltelefon:
070-833 00 63

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Gårdsråd, Helhetsrådgivning, Herd Navigator, Individ Foder, Instrumentpanelen, Management, Produktionsekonomi, Strategi, Styra med nyckeltal

Hans Lindberg

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Bollnäs

Arbetar med:
CowConnect, Foderspecialist, Fokuskurs, Helhetsrådgivning, Strategi, Fullfoder, Styra med nyckeltal

Kurt Hallberg

Telefon:
010-471 07 26

Mobiltelefon:
070-333 83 20

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Färjestaden

Arbetar med:
Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Grovfoder, Individ Foder, Inomgård mek, Majs, Kött, Ritningsgranskning, Robot, Styra med nyckeltal, Vallprognos

Sofi Öhlund

Telefon:
010-471 01 20

Mobiltelefon:
070-688 21 15

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Borlänge

Arbetar med:
EKOspecialist, Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Greppa Näringen, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Gårdsråd, Individ Foder, Ledarskap, Logistik, Majs, Management, Produktionsekonomi, Ritningsgranskning, Robotspecialist, Företagsstrategi, Styra med nyckeltal, Vallprognos

Jannica Krafft

Telefon:
010-471 03 08

Mobiltelefon:
070-833 00 66

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Gårdsråd, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Kött, Ledarpraktikan, Management, Robotspecialist, Styra med nyckeltal

Anders Ligthart

Telefon:
010-471 04 33

Mobiltelefon:
076-109 07 70

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Ekologiskt, Foder, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Greppa Näringen, Individ foder, Kött, Styra med nyckeltal, Vallprognos, Arla klimatberäkning

Niklas Johansson

Telefon:
010-471 01 34

Mobiltelefon:
070-688 21 44

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Örebro

Arbetar med:
Arlagården, Ekologiskt, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Individ Foder, Kött, Styra med nyckeltal

Sara Carlsson

Telefon:
010-471 07 78

Mobiltelefon:
073-076 16 64

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Ingelstad

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Foder, Klimatkollen

Emelie Uggla

Telefon:
010-471 01 31

Mobiltelefon:
070-688 05 58

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Flen

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, EKOspecialist, Fullfoder, Företagsutveckling, Greppa Näringen, Grovfoder, Individ foder, IndividRAM, Instrumentpanelen, Produktionsekonomi, Styra med nyckeltal

Fanny Engdahl

Telefon:
010-471 05 41

Mobiltelefon:
073-024 58 44

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Linköping

Arbetar med:
foder, individram, nötkött, kött, ERFA, styra med nyckeltal, optimering, foderstat, mjölkkor, foderstat, ungdjur, köttdjur

Maja Blom

Telefon:
010-471 01 55

Mobiltelefon:
072-217 46 42

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Ingelstad

Arbetar med:
Arlagården, Foder, Fullfoder, Grovfoder, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Mjölkkvalitet, Mjölkningsteknik, Kött, Robotspecialist, Styra med nyckeltal, VaDia, Arla klimatberäkning, Arla inregistrering

Sofie Burvall

Telefon:
010-471 02 25

Mobiltelefon:
076-359 61 59

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Ånäset

Arbetar med:
Produktionsrådgivning, Arla inregistrering, Arla klimatberäkning, Foder,

Lena Andersson

Telefon:
010-471 03 49

Mobiltelefon:
070-833 00 78

Arbetar som:
Fruktsamhetsrådgivare, produktionsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
Semin, Dräktighetsundersökning, Foder, Avhorning, Fruktsamhetsspecialist

Linda Olsson

Telefon:
010-471 02 27

Mobiltelefon:
076-142 99 83

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, foderrådgivning, Ledarpraktikan

Ann-Theres Persson

Telefon:
010-471 03 11

Mobiltelefon:
070-833 00 62

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
EKOspecialist, Foderspecialist, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Greppa Näringen, Grovfoderverktyg, Gårdsråd, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Majs, Management, Kött, Produktionsekonomi, Strategi, Styra med nyckeltal, Vallprognos

Fanny Gunnarsson

Telefon:
010-471 04 43

Mobiltelefon:
073-072 53 30

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Töreboda

Arbetar med:
foder, individram, nötkött, kött, ERFA, styra med nyckeltal, optimering, foderstat, mjölkkor, foderstat, ungdjur, köttdjur

Pernilla Olsson

Telefon:
010-471 07 35

Mobiltelefon:
070-643 51 21

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Kalmar

Arbetar med:
Ekologisk produktion, Foderspecialist, Fokuskurs, Fråga Kon, Från frö till färdigt foder, Grovfoder, Individ Foder, Majs, Mjölkkvalitet, Kött, Robot, Vallprognos

Torbjörn Lundborg

Telefon:
010-471 04 14

Mobiltelefon:
076-109 08 19

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Bygg, EKOspecialist, Ekonomi, Foderspecialist, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Företagsutveckling, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Gårdsråd, Individ foder, IndividRAM, Inomgård mek, Instrumentpanelen, Ledarskap, Majs, Management, Produktionsekonomi, Ritningsgranskning, Företagsstrategi, Styra med nyckeltal,

Margareta Dahlberg

Telefon:
010-471 05 10

Mobiltelefon:
076-109 08 47

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Eksjö

Arbetar med:
Ekologisk produktion, Foder, Fokuskurs, Fullfoder, Får och lamm, Individ Foder, Nötkött, Robotprovmjölkning, Styra med nyckeltal

Ebba Kajlöv

Telefon:
010-471 07 15

Mobiltelefon:
073-074 92 25

Arbetar som:
Hållbarhetsrådgivare, Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Örebro

Arbetar med:
Arlagården, Arla Klimatberäkning, Foder, Foderspecialist, Individ Foder, Styra med nyckeltal, Greppa Näringen, Mjölkkvalitet

Angelica Boqvist

Telefon:
010-471 08 10

Mobiltelefon:
070-269 29 32

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Dossäljare

Driftsplats:
Norrbotten

Arbetar med:
Dosservice, Kvävebil, Dräktighetsundersökning, Foderrådgivning, Styra med nyckeltal, Djuröga®

Evelina Viklund

Telefon:
010-471 01 86

Mobiltelefon:
076-114 06 86

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Röbäcksdalen, Umeå

Arbetar med:
Foderspecialist, Styra med nyckeltal, Hållbarhetsrådgivare, Klimatkollen, VaDia, Mjölkkvalitet

Elin Ratcovich

Telefon:
010-471 07 01

Mobiltelefon:
073-808 90 01

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Eksjö

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Klimatkollen, Mjölkkvalitet, Foder

Jenny Stjärnerud

Telefon:
010-471 0 123

Mobiltelefon:
076-539 25 93

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållberhetsrådgivare

Driftsplats:
Gotland

Arbetar med:
Arla klimatrådgivning, Arla inregistrering, Foderrådgivning, Styra med nyckeltal

Jessica Stenvall

Telefon:
010-471 08 12

Mobiltelefon:
070-269 29 15

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Husdjurstekniker

Driftsplats:
Ånäset

Arbetar med:
Ekologiskt, Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Företagsutveckling, Grovfoder, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Kött, Logistik, Management, Markkartering, Robotspecialist, Strategi, Styra med nyckeltal, Vallprognos, Klimatkollen

Katarina Gran

Telefon:
010-471 03 24

Mobiltelefon:
070-833 00 83

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Ekologiskt, Foderspecialist, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grundvillkor, Individ Foder, IndividRAM, Robot, Styra med nyckeltal, Klimatkollen

Katarina Steen

Telefon:
010-471 05 07

Mobiltelefon:
076-109 07 97

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Företagsrådgivare

Driftsplats:
Vimmerby

Arbetar med:
EDF, Ekologisk produktion, Foder, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Företagsutveckling, Grovfoder, Individ foder, Lean-coach, Ledarpraktikan, Logistik, Management, Mjölkprisanalys, Produktionsekonomi, Ritningsgranskning, Robot, Bygg, Styra med nyckeltal

Kicki, Ann-Catrin Markusson

Telefon:
010-471 01 26

Mobiltelefon:
070-375 25 59

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Borlänge

Arbetar med:
Cowconnect, Ekologisk produktion, Foderspecialist, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Fullfoder, Företagsutvecklare, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Gårdsråd, Helhetsrådgivning, Häst, Individ foder, Lean-coach, Logistik, Får och lamm, Management, Kött, Ritningsgranskning, Robotspecialist, Styra med nyckeltal

Jenny Svensson

Telefon:
010-471 05 79

Mobiltelefon:
076-109 08 91

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Ingelstad

Arbetar med:
Arlagården, Ekologiskt, Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Häst, Individ Foder, Mjölkkvalitet, Robot, Styra med nyckeltal, Arla klimatberäkning, Klimatkollen

Linnea Holmström

Telefon:
010-471 04 54

Mobiltelefon:
072-229 92 14

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Vänersborg

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Mjölkkvalitet, VaDia, IndividRam, Styra med nyckeltal, Foder

Elin Svensson

Telefon:
010-471 03 81

Mobiltelefon:
076-117 68 35

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Foderrådgivning, IndividRam, Arla klimatberäkning

Lars Olsson

Telefon:
010-471 04 16

Mobiltelefon:
076-109 07 60

Arbetar som:
Husdjurstekniker, Avelsrådgivare, Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Vänersborg

Arbetar med:
Semin, Dräktighetsundersökning, Styra med nyckeltal, Avhorning, Foderrådgivning, Avelsstrategi, Avelsplan, Genvägen

Amanda Pettersson

Telefon:
010-471 01 50

Mobiltelefon:
076-115 05 13

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Bollnäs

Arbetar med:
Arla inregistrering, Arla klimatberäkning, Foder, Kött, EU-stöd, Greppa Näringen, Får och Lamm, Robot, SAM

Johanna Sjöberg

Telefon:
010-471 03 43

Mobiltelefon:
073-024 57 71

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Laholm

Arbetar med:
Ekologiskt, Foder, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Individ Foder, IndividRAM, Robot, Styra med nyckeltal, Fokuskurs, Fullfoder, Gårdsråd, Instrumentpanelen, Ledarpraktikan, Management, Produktionsekonomi, Företagsstrategi, Arla klimatberäkning

Sanna Andersson

Telefon:
010-471 09 20

Mobiltelefon:
072-543 72 30

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Kalmar

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Robotspecialist, Styra med nyckeltal, Greppa Näringen, Foder.

Klara Karlsson

Telefon:
010-471 03 20

Mobiltelefon:
076-134 43 50

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Falköping

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Får och lamm, Greppa Näringen, Grovfoder, Gårdsråd, Helhetsrådgivning, Individ Foder, Kött, Management, Styra med nyckeltal

Camilla Harju

Telefon:
010-471 03 55

Mobiltelefon:
076-106 16 37

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Norrbotten

Arbetar med:
Arla klimatberäkning, Arla inregistrering, Foder, Styra med nyckeltal, Robot, Greppa

Mikael Pettersson

Telefon:
010-471 07 48

Mobiltelefon:
070-327 31 97

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Driftsplats:
Vimmerby

Arbetar med:
Fråga Kon, Grovfoder, Instrumentpanelen, Mjölkkvalitet, Mjölkningsteknik, Styra med nyckeltal, VaDia, Arla klimatberäkning, Arla inregistrering

Therese Druker

Telefon:
010-471 01 61

Mobiltelefon:
072-217 46 08

Arbetar som:
Fruktsamhetsrådgivare, Produktionsrådgivare

Driftsplats:
Lövsta - Gotland

Arbetar med:
Semin, Dräktigheter, Avhorningar, Mjölkkvalitet, Robotprovmjölkning

Anders H Gustafsson

Telefon:
010-471 06 32

Mobiltelefon:
070-375 99 41

Arbetar som:
Expert foder Kunskap & Utveckling

Driftsplats:
Uppsala

Arbetar med:
Nordiskt forskningssamarbete, Fodervärdering, Närproducerat foder, Utfodring av mjölkkor, Mjölkens ureahalt, Utvecklingsprojekt

Anna Aurell-Svensson

Telefon:
010-471 03 07

Mobiltelefon:
070-833 00 71

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
Anmälningar enligt miljöbalken, Ekologiskt, EU-stöd, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Grundvillkor, Gödselmängd, Majs, Miljöbalken, MKB, Miljörapport, Oljeväxter, Produktionsekonomi, SAM, Spannmål, Stallgödsel, Strategi, Stödhantering, Tillståndsansökning, Vallprognos, Växtodlingsbrev

Thomas Jerneng

Telefon:
010-471 07 32

Mobiltelefon:
070-333 80 45

Arbetar som:
Konsult

Driftsplats:
Kalmar

Arbetar med:
EKOspecialist, Foder, Fokuskurs, Från frö till färdigt foder, Företagsutveckling, Grovfoder, Gårdsråd, Individ Foder, IndividRAM, Lean-coach, Management, Kött, Produktionsekonomi, Robot, Styra med nyckeltal, Vallprognos

Rådgivartelefon

Telefon:
010-471 00 17

Mobiltelefon:

E-post:

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Driftsplats:

Arbetar med:
För dig som bara har en snabb fråga. För dig som är nyfiken på vad vi kan erbjuda. För dig som undrar något som vi sedan kan ta vidare och göra en större utredning av.

Linda Karlsson

Telefon:
010-471 03 27

Mobiltelefon:
070-897 47 30

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
EU-stöd, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Gödselmängd, Kostnadsberäkning, Majs, Oljeväxter, SAM, Spannmål, Stallgödsel, Strategi, Vallprognos, Växtodlingsbrev

Carl Andås

Telefon:
010-471 03 71

Mobiltelefon:
076-126 03 41

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
Bevattning, EU-stöd, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Gödselmängd, Kostnadsberäkning, Markkartering, Majs, Oljeväxter, SAM, Spannmål, Stallgödsel, Vallprognos, Växtodlingsbrev

Camilla Oskarsson

Telefon:
010-471 03 06

Mobiltelefon:
073-0726644

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
EU-stöd, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Grönsaker, Gödselmängd, Helhetsrådgivning, Management, Oljeväxter, SAM, Spannmål, Stallgödsel, Strategi, Stödhantering, Trädgård, Vallprognos, Växtodlingsbrev

Jörgen Jansson

Telefon:
010-471 04 38

Mobiltelefon:
076-109 07 77

Arbetar som:
Husdjurstekniker

Driftsplats:
Töreboda

Arbetar med:
Foder, Avhorning, Styra med nyckeltal, Heatime, Semin, Dräktighetsundersökning, Avhorning

Ingrid Holmberg

Telefon:
010-471 03 53

Mobiltelefon:
072-227 62 52

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Falkenberg

Arbetar med:
EKOspecialist, EU-stöd, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Grovfoderverktyg, Grönsaker, Gödselmängd, Helhetsrådgivning, Management, SAM, Spannmål, Strategi, Stödhantering, Trädgård, Vallprognos, Växtodlingsbrev

IngMarie Gårdh

Telefon:
010-471 01 44

Mobiltelefon:
070-688 21 38

Arbetar som:
Husdjurstekniker

Driftsplats:
Kil

Arbetar med:
Semin, Dräktighetsundersökning, Foderrådgivning, Styra med nyckeltal, Avhorning

Birgitta Frisk

Telefon:
010-471 01 49

Mobiltelefon:
073-036 67 87

Arbetar som:
Fruktsamhetsrådgivare

Driftsplats:
Bollnäs

Arbetar med:
Semin, Dräktighetsundersökning, Foder, Avhorning, Semin, Styra med nyckeltal, Fruktsamhetsspecialist

Marcus Älmefur

Telefon:
010-471 03 60

Mobiltelefon:
073-433 73 44

Arbetar som:
Växtodlingsrådgivare

Driftsplats:
Örebro

Arbetar med:
EU-stöd, Från frö till färdigt foder, Greppa Näringen, Grovfoder, Gödselmängd, Kostnadsberäkning, Majs, Markkartering, Oljeväxter, SAM, Spannmål, Stallgödsel, Strategi, Vallprognos, Växtodlingsplan, Styrfiler för kalk

Gunilla Jonpers

Telefon:
010-471 01 48

Mobiltelefon:
073-036 67 80

Arbetar som:
Fruktsamhetsrådgivare, Avelsrådgivare

Driftsplats:
Bollnäs

Arbetar med:
Semin, Dräktighetsundersökning, Avhorning, Foder, Avelsstrategi, Avelsplan, Genvägen, Embryoservice, Styra med Nyckeltal, Fruktsamhetsspecialist

Fler kontakter

Gå till https://www.vxa.se/kontakta-oss/ eller använd QR-koden.

Telefonväxel: 010-471 00 00