Beställning

E-fakturor kan endast beställas till företag, inte privatpersoner. Det beror på att de skickas mellan affärssystem.

E-fakturan skickas inte till internetbank

Ditt företag behöver ha ett fakturahanteringssystem kopplat till en VAN-operatör, till exempel Pagero, Visma eller InExchange. Vår VAN operatör är InExchange. Vad är en e-faktura?

E-faktura


Beställare/kontaktperson:

En äkta e-faktura, är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital från det att den skapas i affärssystemet av utställaren, tills den tas emot och behandlas av mottagaren. E-fakturan är med andra ord elektronisk under hela sin livstid.