Optimera produktionen

Mjölka rätt

Mjölka Rätt

I helhetsrådgivningen Mjölka Rätt gör vi en fullständig utredning av din gårds mjölkningsrutiner, mjölkningsutrustning, stallmiljö och djurhälsa. Här finns både tid och pengar att spara!

alt-text

Friskare kor och bättre mjölkkvalitet

Finjustera din mjölkning genom ko-anpassade mjölkningsrutiner. Du kan säkra juverhälsan, sänka bakterietalet i tankmjölken och öka avkastningen, samtidigt som du minskar din arbetstid.

Allt detta ingårMjölka rätt

  • Mjölkkvalitetsutredning
  • Kartläggning av mjölkningsrutiner
  • Mjölkningsstudie, VaDia
  • Djurbedömning
  • Stallfunktioner och miljö
  • Celltalsanalys
  • Åtgärdsplan


Egenskaper för bästa mjölkkvalitet

• Under 30 000 bakterier/ml
• Under 150 000 celler/ml
• Under 400 000 sporer/liter
• Inga lukt- eller smakavvikelser
• Inga spår av antibiotika

Kontakta oss
alt-text

VaDia mjölkningsstudie

Du kan också välja att endast göra en VaDia mjölkningsstudie för att testa din mjölkningsanläggning. Trots den årliga servicen av mjölkningsanläggningen, är det vanligt att den inte fungerar optimalt i skarpt läge.

Vid en VaDia mjölkningsstudie mäts bland annat mjölkflödet under mjölkning och vacuum i spengummit. Tjänsten kan också ge svar på om mjölkningsrutinerna, om det finns risk för smittspridning mellan korna och eventuellt slitage på spenarna. Mätningen visar också potentialen i att optimera mjölkningen. VaDia-rådgivaren hjälper dig sedan med hur du kan skruva på inställningar och anpassa rutinerna för att uppnå en högre mjölkproduktion och ett lägre celltal.

En Mjölka Rätt-plan baserat på gårdens förutsättningar

Tillsammans arbetar vi fram rutiner och åtgärder som gäller för just din gård. Mjölka Rätt ko-anpassar mjölkningsrutiner och robotinställningar för ett högre mjölkpris och mer mjölk i tanken. Rådgivningen delas in i två steg:

Steg 1
Kartläggning av mjölkkvalitet, teknikfunktion, mjölkningsrutiner och djurhälsa.

Steg 2
Utifrån kartläggningen föreslås hur mjölkningen kan göras mer ko-vänlig och produktiv samtidigt som mastiter och celltal minskar och mjölkpriset blir högre.

Har du råd att avstå?