alt-text

Mjölka Rätt - friskare kor och bättre mjölkkvalitet

I helhetsrådgivningen Mjölka Rätt gör vi en fullständig utredning av din gårds mjölkningsrutiner, mjölkningsutrustning, stallmiljö och djurhälsa. Här finns både tid och pengar att spara!

Finjustera din mjölkning

Genom ko-anpassade mjölkningsrutiner kan du säkra juverhälsan, sänka bakterietalet i tankmjölken och öka avkastningen, samtidigt som du minskar din arbetstid.

Arbetar som:
Produktionsrådgivare, Hållbarhetsrådgivare

Telefon:
010-471 03 24

Mobiltelefon:
070-833 00 83

Egenskaper för bästa mjölkkvalitet

• Under 30 000 bakterier/ml
• Under 150 000 celler/ml
• Under 400 000 sporer/liter
• Inga lukt- eller smakavvikelser
• Inga spår av antibiotika

Kontakta oss
alt-text

Allt detta ingårMjölka rätt

  • Mjölkkvalitetsutredning
  • Kartläggning av mjölkningsrutiner
  • Mjölkningsstudie
  • Djurbedömning
  • Stallfunktioner och miljö
  • Celltalsanalys
  • Åtgärdsplan


En Mjölka Rätt-plan baserat på gårdens förutsättningar

Tillsammans arbetar vi fram rutiner och åtgärder som gäller för just din gård. Mjölka Rätt ko-anpassar mjölkningsrutiner och robotinställningar för ett högre mjölkpris och mer mjölk i tanken. Rådgivningen delas in i två steg:

Steg 1
Kartläggning av mjölkkvalitet, teknikfunktion, mjölkningsrutiner och djurhälsa.

Steg 2
Utifrån kartläggningen föreslås hur mjölkningen kan göras mer ko-vänlig och produktiv samtidigt som mastiter och celltal minskar och mjölkpriset blir högre.

Har du råd att avstå?