Optimera produktionen

Dränering

Dränering

Höj och säkra avkastningen med god dränering.

alt-text

Långsiktig grundförbättring för växtodlingen

Väl fungerande dränering utgör på grunden för goda odlingsmöjligheter. Fungerar inte dräneringen som den ska, kommer marken leverera mindre. Befintliga diken och täckdikning har ett kontinuerligt underhållsbehov. För att bibehålla dess funktion och förlänga livslängden är det viktigt att underhåll utförs. Ungefär hälften av Sveriges åkermark är systemtäckdikad.

Brunn vid dränering Bedöma dräneringsbehovet

Om du funderar på att utföra förbättringsåtgärder kan du få hjälp med att uppskatta behovet. Ett dräneringssystem som inte fungerar som det borde behöver inte innebära att det är helt uttjänt. Ibland kan det räcka med underhåll, kompletteringsdränering eller byta ut delar av systemet. Vi kan hjälpa till att lokalisera känsliga punkter i systemet, underhållsbehov och förslag på åtgärder.

Rådgivning och kurser

Vi håller kurser om dränering, bedriver kunskapsprojekt samt utför rådgivning. Fältvandring för att bedöma dräneringsbehovet på din åkermark går att få kostnadsfritt för dig som är berättigad rådgivning genom Greppa Näringen.