Utveckla företaget

Våga ändra

Våga ändra

Det nya verktyget visar både möjligheterna och ekonomin i en förändring av andelen köttrassemin, rekryteringsprocent eller användning av könssorterade doser.

Womtorp - foto: Britt-Marie Jafner

Avelsplanering med SimHerd

Christina Winblad - Foto: Britt-Marie JafnerChristina Winblad, Womtorp utanför Eskilstuna i Sörmland, gjorde i januari för första gången en avelsplanering där verktyget SimHerd användes. Tillsammans med avelsrådgivaren Hanna Driscoll testades verktyget. I våras gjordes sedan en uppföljande planering.

- Det gav oss en bra översikt på vad man kan tjäna på att öka användningen av köttrassemin under fem år framåt. Här kan jag se vilken potential det finns i besättningen för att öka andelen köttrassemin, minska rekryteringen och satsa mer på könssorterat. Men det gäller att ha koll under tiden och ha en plan B, säger Christina Winblad.

Strategi kombinerad med ekonomi

- Nu har vi möjligheten att se hur ekonomin i besättningen påverkas när rekryteringsprocenten eller användningen av andelen könssorterade doser och köttrassemin förändras, säger Hanna Driscoll, avelsrådgivare i Linköping, Växa Sverige.

Med SimHerd som verktyg i avelsplaneringen kan olika scenarier följas upp och framförallt kan de olika ekonomiska effekterna avläsas.

- Olika framtida köttpriser kan läggas in i beräkningarna så att andelen köttrassemin blir optimal och då helst kombinerat med könssorterade doser så att andelen köttrastjurkalvar blir så hög som möjligt. Har besättningen dessutom många djur som är testade genomiskt, ökar möjligheten att lägga de bästa doserna på de bästa djuren. Man kan också få reda på vilken ekonomisk effekt de genomiska testerna har, säger Hanna Driscoll.

Nu kan vi sätta pengar på olika scenarier

- Det känns bra att vi nu kan se olika scenarier på vad som händer i en besättning om vi tar in mer könssorterat eller mer köttras. Och framförallt att det går att få betydelsen av förändringarna i kronor och ören på direkten, säger Ingrid André, avelsrådgivare i Piteå, Växa Sverige.

Simuleringen sträcker sig fem år framåt i tiden. Besättningens uppgifter från Kokontrollen används som grunduppgifter.

- Det visar sig fullt möjligt att använda 30-50 procents köttras i vissa besättningar och ändå klara rekryteringen och få en bättre ekonomi. Det går också att använda SimHerd för att simulera värdet av en viss tjur i besättningen. Eller att se vad det betyder att göra genomiska tester.

- Äntligen kan vi ge bättre svar på hur stor andel könssorterat, köttras respektive genomiska tester som är lönsamt i besättningen, säger Ingrid André.

På Womtorp har man koll

Mjölkbesättningen med 320 kor är bland de SRB-besättningar i Sverige som har högst genomiskt värde. Hela besättningen testas genomiskt. När det gäller fruktsamhet så används flera nyckeltal och ett jämnt djurflöde är mycket viktig. Hela tiden, varje vecka, följs noga antalet mjölkraskvigkalvar och andelen köttraskalvar som föds.

- Uteblir brunsterna eller något annat sker så måste planen finjusteras. Vi började använda köttrassemin 2008, nu använder vi mer köttras och målet är 20-25 procent. Vi använder mer könssorterat och framförallt då på förstakalvare och även på en del äldre kor. Tidigare använde vi mest könssorterat på kvigorna. Just nu har de cirka 32 procents rekrytering men målet är att komma ner till 28 procent.

- Vi vill seminera cirka 14-16 djur per vecka. På de djur som har högst NTM lägger vi tjurfaderdoser på, sedan blir det könssorterat, köttras och dessutom lägger vi in 10-15 embryon per år. Dessutom har vi en grupp montbeliardekorsningar, cirka 15 djur, säger Christina Winblad.

Hon skulle önska sig en ännu mer detaljerad plan i SimHerd så man noggrannare kan följa utvecklingen.

- Jag skulle också vilja ha en ökad tillgång på könssorterade köttrasdoser, så att det går att använda Y-vik med lätta köttraser i ökad utsträckning. Och som sagt man måste ju hela tiden följa utvecklingen och justera planen.

På grund av torkan och bristen på foder ska vi minska antalet kor, även om vi nu i mitten av augusti har fått regn, och är lyckliga nog att kunna hoppas på en rejäl ytterligare vallskörd och har ammoniakbehandlad halm på gång, säger Christina Winblad.

SimHerd räknar in i framtiden

Nu är det möjligt att göra en prognos framåt i tiden på hur din besättnings djurförsörjning kommer att se ut. Vi använder din gårds data, vi tar även hänsyn till priset på kött , mjölk och livdjur.
Mer om SimHerd