Analysera nuläget

Se kornas signaler

Se kornas signaler

Få din djurhållning att blomstra genom objektiva djurobservationer. Du får en helhetsbild av hur korna, kvigorna och kalvarna mår.

alt-text

Medarbetarsamtal med korna

Med djurobservationer hittar du trivsel-, välfärds- och lönsamhetsfaktorer för djuren. Resultatet visar dig vilka förbättringar korna önskar för att kunna prestera på topp.

Digitalt verktyg under utveckling

Ett nytt modernt verktyg för djurobservationer kommer att lanseras inom kort. Önskar du komma igång redan nu, erbjuder vi strategisk rådgivning som inkluderar djurobservationer. Resultatet presenteras i en hälsoplan som besättningen kan jobba vidare med.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Louise Winblad.

Boktips!

Boken Kosignaler- I boken Kosignaler får du lära dig mer om djurens språk

Kor sänder konstant ut signaler. De informerar oss om sin hälsa, sitt välbefinnande, utfodringen och produktionen. Kosignaler är boken som hjälper dig att utveckla ditt koöga och förmågan att läsa av, förstå och agera på kornas signaler.

Läs mer om boken Kosignaler