alt-text

Hitta kornas signaler och få din djurhållning att blomstra

I rådgivningstjänsten Fråga kon fokuserar vi på djuren. Genom strukturerade, objektiva djurobservationer får du en helhetsbild av hur korna, kvigorna och kalvarna mår. Du får en handlingsplan att jobba efter för bättre hälsa och lönsamhet

Fråga kon är en väl beprövad metod för att hitta trivsel-, välfärds- och lönsamhetsfaktorer för djuren. Resultatet jämförs med andra besättningar och presenteras i siffror och i en trevlig grafisk form som väcker nyfikenhet. Håll utkik efter hela och brutna kronblad i din blomstrande rapport!

Så går det till

Särskilt utbildade rådgivare observerar och registrerar systematiskt djurens signaler, som till exempel resningsbeteende hull och renlighet. Observationen tar två till tre timmar. Resultatet presenteras i en lättöverskådlig rapport, tillsammans med förslag på åtgärder, som är viktiga för djuren. Använd rapporten för att prioritera i ditt arbete och hitta de viktigaste förbättringsåtgärderna.

Besök Fråga kons webbplats (fragakon.se)

Lästips! Lär dig djurens språk i boken Kosignaler

Kor sänder hela tiden signaler och informerar om sin hälsa, sitt välbefinnande, utfodringen och produktionen. Boken ”Kosignaler” hjälper bonden att utveckla sitt koöga och sin förmåga att läsa av, förstå och agera på kornas signaler.

Läs mer om boken Kosignaler

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Fråga kon är du välkommen att kontakta oss!

Arbetar som:
Expert djurvälfärd

Telefon:
010-471 06 68

Kontakta mig