Analysera nuläget

Kosignaler

Boken Kosignaler

Kor sänder hela tiden signaler som ger dig information om deras hälsa och välbefinnande. Kosignaler är boken som hjälper dig att utveckla förmågan att läsa av, förstå och agera på kornas signaler.

alt-text

Beställ boken

Du beställer den enkelt genom att fylla i formuläret på denna sida. Fakturan skickas separat med post eller e-post. Vill du veta mer om boken är du välkommen att kontakta Louise Winblad von Walter.

Få en bättre förståelse för djurens språk

I takt med att besättningar växer och tiden per ko minskar, samtidigt som grupphållning av lösgående djur ökar, är det helt avgörande att i tid upptäcka avvikelser hos enskilda individer och grupper av djur. 

Kosignaler är en praktisk guide i hur du som arbetar med kor kan observera djuren mer medvetet. Den ger dig redskapen för att se och tolka kornas signaler – både i grupp och hos enskilda kor. Målet är att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera produktionen.

Kosignaler är skriven av holländaren Jan Hulsen, veterinär och specialist på nötkreatur, och har blivit en storsäljare i flera europeiska länder.
Boken har anpassats till svenska förhållanden. Den innehåller mer än 250 foton och illustrationer.

Djuröga®

Att lära sig djurbedömning är bra träning för det mänskliga djurögat. Med Djuröga® i mobilen är det enkelt att registrera det man ser. Alla som jobbar med kor kan lära sig metoden. Det lyfter hela personalgruppen till en gemensam grundnivå och blir snabbt en lönsam kompetenshöjning.

Ett gott djuröga är guld värt. 

Du kan läsa mer om djurbedömningsverktyget här!

Tack!

Nu har din beställning skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.

Bild på omslaget till boken KosignalerKosignaler

Beställ boken här!
Pris: 350 kr
Moms: 21 kr
Porto tillkommer