Analysera nuläget

Kokontroll på PC

Kokontroll på PC

KKPC, är ett program framtaget för mjölk- och köttbesättningar. PC-programmet innehåller godkänd stalljournal för kalvningar, inköp och försäljningar.

Programmet säljs inte längre

KKPC är under avveckling och installeras inte till nya användare. Du som har programmet installerat, kan fortfarande föra stalljournal och rapportera direkt till Växa Sveriges kodatabas och nötkreatursregistret - CDB, via KKPC.

Ny teknik på gång - Gårdsagent

Under en tid behöver en del besättningar fortsätta med KKPC på grund av Postmästaren, eftersom modulen flyttar data mellan gårdsprogram och KKPC/CDB. En ny modernare lösning som kallas Gårdsagent är under utveckling. När den är klar kommer den att ersätta Postmästaren och all hantering kan skötas via MinGård. Därefter kommer KKPC att läggas ner.  

Andra smarta rapporteringssystem

 • MinGård®
  För dig som använder KKPC utan Postmästaren, kan istället använda MinGård. Så gott som alla funktioner finns i MinGård idag.
  MinGård®

 • Rapportera automatiskt med AMS-link
  Med hjälp av programvaran AMS-link kan du på ett snabbt och smidigt sätt administrera provmjölkningen i robotbesättningar. Programvaran kopplar samman provkoppens streckkod med kons löpnummer så att rätt analys hamnar på rätt ko.

 • TruTest handdator
  TruTest tar emot provmjölkningsrapporten, registrerar mjölkmängder, koppnummer, och skickar sedan tillbaka till KKPC. Handdatorn bygger på gammal teknik och säljs inte mer. Den ersätts av Mobil Provmjölkning som tillsammans med Gårdsagenten kommer att kunna läsa in gårdsprogrammens mjölkmängder automatiskt.
  Mobil Provmjölkning

 • TruTest Eziskanner
  En batteridriven skanner som kan läsa streckkoderna på analyskopparna. Skannern fungerar bara tillsammans med TruTest handdator, men säljs inte mer. Den ersätts av Mobil Provmjölkning där en extern skanner koppas till mobiltelefon eller surfplatta. Tillsammans med Gårdsagenten kommer gårdsprogrammens mjölkmängder att läsas in automatiskt.
  Mobil Provmjölkning

 

Kontakta oss

Om du vill veta mer om produkterna eller har frågor om elektronisk inrapportering är du välkommen att kontakta oss.