MinGård, Min sida och vxa.se - 23/9 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 23 september mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Analysera nuläget

Kokontroll på PC

Kokontroll på PC

Kokontroll på PC - KKPC, är ett program speciellt framtaget för mjölk- och köttbesättningar. Den innehåller en godkänd stalljournal för kalvningar, inköp och försäljningar.

KKPC, Kokontroll på PC är ett rapporteringssystem som du installerar lokalt på din dator. Där kan du föra stalljournal och rapportera direkt till CDB, Kokontrollens databas och Nötkreatursregistret, från ett och samma ställe.

  • Registrera provmjölkningarna
  • Registrera inköpt sperma och semineringar
  • Se dina provmjölknings- och semineringsuppgifter
  • Koppla upp dig mot olika gårdsprogram

Andra smarta rapporteringssystem

Inrapporteringen via vår webbapplikation är smidig och enkel. Vi har också andra hjälpmedel som kan förenkla registreringen ytterligare.

Rapportera automatiskt med AMS-link

Med hjälp av programvaran AMS-link kan du på ett snabbt och smidigt sätt administrera provmjölkningen i robotbesättningar. Programvaran kopplar samman provkoppens streckkod med kons löpnummer så att rätt analys hamnar på rätt ko.

Snabbt avklarat med TruTest Ezi-scanner

För att snabba upp processen ytterligare kan du registrera streckkod och löpnummer med hjälp av handscannern TruTest Ezi-scanner. AMS-link och handscannern kan ta emot information från olika robotfabrikat även om mätningarna gäller en och samma besättning och kontrolldatum.

Om du vill veta mer om AMS-link eller handscannern är du välkommen att kontakta oss.

Smidiga handdatorn TruTest

Med TruTest handdator kan du samla in koppnummer och mjölkmängd direkt vid provmjölkning. Därefter sänds informationen över direkt till KKPC och vidare till Kokontrollens databas. Du kan med fördel använda TruTest Ezi-Scanner tillsammans med din handdator vilket gör registreringen ännu snabbare och säkrare.

Kontakta oss

Om du vill veta mer om produkterna eller har frågor om elektronisk inrapportering är du välkommen att kontakta oss.