Lönsamhet

Kalvhälsotips

Kalvhälsotips

Genom livskraftiga och friska djur skapar du morgondagens besättning och faktiskt också din framtida arbetssituation.

3 tips för friskare kalvar

Kolla råmjölkskvaliteten med BRIX-mätare

  • Kvalitet - Minst 22 men gärna 25 i BRIX-värde.
  • Kvantitet - 10 procent av kroppsvikten första målet.
  • Kvickt - Servera helst första målet råmjölk inom en timme, men absolut inom 4 timmar.
  • Kanonhygien - Rengör juver innan mjölkning, rengjorda förvaringskärl med lock, kylförvara i max 24 timmar eller frys in råmjölk.
  • Kolla - Hur har kalven tillgodogjort sig råmjölken. Ta blodprov och mät antikroppshalt i blodet 2-7 dagar efter kalvningen.

Råmjölk direkt efter kalvning

Du kan ge dem en bättre start i livet genom att ge dem råmjölk direkt efter kalvningen. Det ökar kalvens chans att klara sig utan extra insatser de kommande dagarna.

Vatten till småkalvar

En kalv behöver tillgång till vatten från start, särskilt om det är varmt. Då kan den både släcka törsten och komma igång med kraftfoder och grovfoder. Utvecklingen av förmagarna och inflytt av mikroorganismer i systemet går fortare om kalven börjar att äta bra tidigt.

Hör av dig till oss för fler tips och rådgivning.

Arbetar som:
Veterinär, Kunskap & Utveckling

Telefon:
010-471 07 42

Mobiltelefon:
070-333 91 09