alt-text

NMSM Seminariet 2019

Friskare kor för klimatets skull

Tid: Torsdagen 29/8 klockan 09:00
Plats: Växa Sverige, Franzéngatan 6, 112 51 Stockholm,

Program

Håll koll produktion och hälsa

09:00 Hälsostatistik och folkhälsa - Annica Hansson, Växa Sverige
09:30 Djursjukdata i Norden - Olav Österås, Tine Norge
10:00 NTM ger friskare kor! - Emma Carlén, Växa Sverige

Bensträckare

Djurvälfärd i praktiken

10:40 Friska kor behöver inte antibiotika - Ulf Magnusson, SLU Uppsala
11:10 Skonsam mjölkning - Hans Henrik Bentin, Seges Danmark

Lunchpaus

Smittskydd – den bekväma vägen till hållbarhet

12:40 Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll - Anne Mörner, Gård & Djurhälsan Sverige
13:00 Import, sanktioner & påtryckningsmedel - Erik Rattenborg, Seges Danmark

Kaffe

Klimatanpassad mjölkproduktion

14:00 Räds inte en rapande ko - Astrid Kander, Lunds Universitet
14:45 På väg mot kolneutral mjölk - Kaj Nyman, Valio Finland
15:15 Mjölkkon – en genial livsmedelsförsörjare - Sigrid Agenäs, SLU Uppsala
16:00 Avslutning

 

Rådgivarnätverket NMSM* arbetar sedan 50 år med att ta fram riktlinjer för optimal teknikanpassning, mjölkkvalitet och djurvälfärd

*Nordiska Mejeriernas Samarbete kring Mjölkkvalitet, teknik och djurhälsa