Avel på djupet

Nyckeltal Avel

Nyckeltal Avel

Här hittar du dina djurs avelsvärden. Är djuren genomiskt testade, är det här du ser deras resultat. En överblick på din besättnings genetiska nuläge och trender i avelsarbetet.

alt-text

Nyckeltal Avel hittar du under Mina Sidor. Nyckeltal Avel visar det mesta om din besättnings genetiska utveckling. Fliken Besättningens NTM visar rasens olika egenskaper uppdelat på avelsvärden. Det gör att du får en snabb bild på vilka styrkor och svagheter som finns jämfört med rasens medeltal.

Nyckeltal avel.jpg

Trender visar besättningens genetiska utveckling

Under fliken trender kan du hitta grafer över besättningens utveckling över flera år, från NTM-nivå till enskilda avelsvärden. Här kan du följa upp om ditt avelsarbete går åt det håll du önskar eller se vilka egenskaper som behöver lite mer uppmärksamhet i avelsarbetet.

Djurens NTM visar det enskilda djurets avelsvärde

Under fliken Djurens NTM visas varje enskilt djurs avelsvärde och härstamning. Denna fil kan du enkelt överföra till Excel eller PDF, så att du kan filtrera och sortera bland djuren. Under kolumnen Status visas ett G om djuret har ett genomiskt avelsvärde. Finns inte ett G baseras avelsvärdena på djurets härstamning. Har djuret ett genomiskt avelsvärde hittar du även djurets hornstatus här. Hornstatusen och monogena egenskaper är det första resultatet som kommer in från den Genomiska Analysen. Avelsvärdena tar lite längre tid eftersom de måste genomgå en avelsvärdering innan de kan publiceras.

Monogena egenskaper visas i MinGård®

Är du nyfiken på vilka monogena egenskaper ditt djur är bärare av? Då hittar du dem i MinGård under listan Monogena egenskaper. En monogen egenskap är egenskap som påverkas av en enskild gen. Alla djur som testas via Genomisk Analys analyseras för alla monogena egenskaper, oavsett ras.

Här hittar du mer information om Monogena egenskaper.

Nu ingår 18 monogena egenskaper | Växa (vxa.se)

 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna en av våra avelsrådgivare