Inrapportering av djuruppgifter till CDB och Växa Sverige för köttbesättningar

Det finns flera olika sätt att rapportera djuruppgifter till CDB och Växa Sverige. Du kan använda KKPC, CDB-internet i kombination med Växa Sveriges system och blanketter.

Kokontroll på PC (KKPC) förenklar rapporteringen

Med programmet KKPC installerat på din dator kan du rapportera in i princip allt du behöver till Växa Sverige och direkt till Nötkreatursregistret (CDB) Här är några exempel:

  • Kalvningar
  • in- och utrapporteringar
  • semineringar
  • betäckning
  • vägningar
  • Namn
  • Hornstatus

CDB-internet och Växa Sveriges webbplats

Man kan också använda sig av kombinationen CDB-Internet, som du hittar på Jordbruksverkets webbplats, och verktyg som du hittar i vår inloggade zon Min sida. Min sida är lösenordskyddad. Kontakta vår kundsupport för att få en egen inloggning.

Så använder du CDB-internet och Min sida

Via CDB-internet rapporterar du in- och utrapporteringar, kalvningar och eventuella födelsevikter. Uppgifterna förs över automatiskt till Växa Sveriges djurdatabas.

För att få fullständiga uppgifter på djuren måste du komplettera med övriga uppgifter via separata verktyg på Min sida:

  • Via verktyget Betäckningar och Djurägarsemin kan du rapportera (beställa) betäckningar och djurägarsemin.
  • Via verktyget Inrapportering via webb kan du rapportera namn, hornstatus, vägningar och eventuell missbildningar.
  • Via verktygen Genomiska avelsvärden - beställ och Härstamningsverifiering - DNA - beställ kan du beställa analys av DNA och genomisk analys för avesvärdering.

Lathund: Så använder KAP-anslutna vår webbplats

Rapportera med blankett

Det finns också möjlighet att rapportera djuruppgifter via blankett.

Läs mer om olika system för inrapportering av mjölkprov

Kontakta oss

Om du har frågor om inrapportering är du välkommen att kontakta:

Nils-Erik Larsson
Tel: 010-471 06 43

Kristina Remgård-Gredenvall
Tel: 010-471 09 06

Jan Svedberg
Tel: 010-471 01 16

Ann-Christin Svensson
Tel: 010-471 09 30

Eva Stormwall
Tel: 010-471 06 62