Dräktighet

Oavsett om du har mjölk- eller köttkor är regelbundna dräktighetsundersökningar och semineringar en god affär!

I sommar förenklar vi din vardag

Vi dräktighetsundersöker och seminerar på betet. Med ultraljud finns dessutom möjlighet att undersöka dräktigheten redan ~ 30 dagar efter seminering.

Läs mer om seminservice

Arbetar som:
Avdelningschef Fält, Områdesansvarig Bollnäs

Telefon:
010-471 01 12

Mobiltelefon:
070-567 21 83