Torsdag den 23 mars uppdateras alla våra servrar mellan kl. 19:00-23:00. Det innebär att webbplatsen kan vara svår att nå under denna period.

Hitta dina tomma kor!

Oavsett om du har mjölk- eller köttkor är god fruktsamhet en lönsam affär. Med regelbunden dräktighetsundersökning säkerställer du god fruktsamhet och därmed god ekonomi.