Vi gillar dräktiga kor och kvigor!

Det tror vi att du gör också! Oavsett om du har mjölk- eller köttkor är regelbundna dräktighetsundersökningar och semineringar en god affär!

I sommar förenklar vi din vardag!

Vi dräktighetsundersöker och seminerar på betet. Med ultraljud finns dessutom möjlighet att undersöka dräktigheten redan ~ 30 dagar efter seminering.

Läs mer om seminservice