alt-text

Dräktighetsundersökning

Hitta de tomma korna - oavsett om du har kött- eller mjölkdjur.

Kalven är direkt avgörande för ekonomin, och med ultraljud finns möjlighet att dräktighetsundersöka redan ~ 30 dagar efter seminering. Vi dräktighetsundersöker även direkt på betet.

Dräktighetsundersökning kött

Boka dräktighetsundersökning inför installning - för en effektiv och lönsam nötköttsproduktion. Håll koll på brunsterna och följ dina djur i mobilen med med brunstkalendern och Mobila djurtalvan.
Brunstkalender-appen
Mobila djurtavlan

Fruktsamhetsmål för mjölk

Regelbundna semineringar och dräktighetsundersökningar gör att du kan hålla en låg inkalvningsålder för dina kvigor. En inkalvningsålder på 24-25 månader och mindre än 7% utslagning, på grund av nedsatt fruktsamhet, är två exempel. Här finns pengar att tjäna! Hur ligger du till?Grafik på ko med förklaringen: Inkalvningsålder 24-25 månader, 12-12,5 månaders kalvningsintervall, mindre än 7 procent utslagning

*Spridning mellan djur i en besättning på 320 till 400 dagar
**Mindre än 7 procent utslagning på grund av nedsatt fruktsamhet

Boka dräktighetsundersökning

Boka dräktighetsundersökningen i god tid - kontakta din närmaste driftsplats. Du kan också boka in regelbundna besök på bestämda dagar, eller beställa avhorning och ringormsvaccination.

Här hittar du kontaktuppgifter till alla driftsplatser

Kontakta mig