MinGård, Min sida och vxa.se - 17/10 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 17 oktober mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

alt-text

Hitta de tomma korna med dräktighetsundersökning

Oavsett om du har mjölk- eller köttdjur är kalven direkt avgörande för ekonomin. Med ultraljud finns dessutom möjlighet att dräktighetsundersöka redan ~ 30 dagar efter seminering. Vi dräktighetsundersöker även direkt på betet.

Fruktsamhetsmål för mjölk

Regelbundna semineringar och dräktighetsundersökningar gör att du kan hålla en låg inkalvningsålder för dina kvigor. En inkalvningsålder på 24-25 månader och mindre än 7% utslagning, på grund av nedsatt fruktsamhet, är två exempel. Här finns pengar att tjäna! Hur ligger du till?Grafik på ko med förklaringen: Inkalvningsålder 24-25 månader, 12-12,5 månaders kalvningsintervall, mindre än 7 procent utslagning

*Spridning mellan djur i en besättning på 320 till 400 dagar
**Mindre än 7 procent utslagning på grund av nedsatt fruktsamhet

Dräktighetsundersökning kött

Boka dräktighetsundersökning inför installning - för en effektiv och lönsam nötköttsproduktion. Håll koll på brunsterna i Brunstkalendern (app) och följ dina djur i Mobila djurtavlan.

Boka dräktighetsundersökning!

Ring 010-471 06 06 senast kl. 7:30 i hela Växa Sverige för att boka dräktighetsundersökning. Här kan du också göra seminanmälan och beställa avhorning och ringormsvaccination.

 

Kontakta mig