Diko

Kalvning

Kalvning

En lyckad kalvning blir enklare om du vet när du behöver hjälpa till. Eller när det är dags att ringa en veterinär.

Kalvningsövervakning

I naturen drar sig kon undan flocken i samband med kalvning. Det är alltid svårt att avgöra när du ska flytta över kon till kalvningsboxen. Ju mindre stress, desto större chans att kalvningen går bra. Kon behöver en mjuk, rymlig och ren plats för naturligt kalvningsbeteende. Låt kon kalva själv utan inblandning om det går.

Även om det finns tecken som tyder på att kon ska kalva är det ofta svårt att veta exakt när det är dags. Kor är olika tydliga och med hur långt innan kalvningen de börjar visa symptom. Tecken på att kon ska kalva inom några timmar är

 • dålig aptit
 • går för sig själv
 • kissar ofta
 • flytningar från slidan
 • reser sig och lägger sig oroligt och ofta
 • lägre kroppstemperatur än de normala 38 till 39 graderna
 • bäckenbanden slappas.

Kalvningens tre faser

En normal kalvning består av tre faser där gränserna mellan faserna är otydliga och tiden kan variera.

 1. Öppningsfasen
  I normala fall tar det upp till åtta timmar. Svaga förvärkar kan ses hos kon men tecknen under öppningsfasen kan vara svåra att upptäcka. Ibland spricker den yttre fosterhinnan, vattenkalven avgår.

 2. Utdrivningsfasen
  Det verkliga värkarbetet börjar. Normalt tar det upp till fyra timmar. Kon föder ofta liggande, men om hon blir störd kan hon ställa sig upp. Under den här fasen pressas den inre fosterhinnan ut. När hinnan spricker bör kalven komma ut inom en timme, eftersom fostervägarna annars torkar och förlossningen blir svårare.

  När kalven är född kan du torka bort slem från nos och mun, om det behövs, och kontrollera andningen. Stick gärna in fingret i munnen på kalven och kontrollera sugreflexen. Om kalven är svag behöver den hjälp med att få i sig råmjölk så fort som möjligt.

 3. Efterbördsfasen
  Kon har sammandragningar för att fosterhinnor och moderkaka ska komma ut. Normalt är den avslutad inom ett dygn efter att kalven har fötts. Kon kan ha blodblandade flytningar i 10 till 14 dagar efter kalvningen.

Att hjälpa till vid kalvningen

Vanligtvis klarar kon att kalva själv. Att ingripa i onödan kan skapa både stress och komplikationer. Men ibland går inte allt som det ska och då är det viktigt att veta när det är dags att hjälp till.

Kontrollera kon regelbundet under kalvningen. Från öppningsfasen och tills kalven är född ska du se att kon gör framsteg. När utdrivningsfasen har börjat och verkarna är kraftiga är det viktigt att kontrollera att kon gör framsteg en gång i halvtimmen. Om inget eller lite händer kan du behöva känna efter hur kalven ligger.

Ring en veterinär direkt när du inte vet eller förstår vad problemet är, eller inte tror att du kan lösa det. Tillkalla även veterinär om du inte lyckats med din kalvningshjälp inom cirka 30 minuter.