Diko

Genetik och avel

Genetik och avel

Det går att nå långt med egenskaper som har hög arvbarhet genom att studera föräldrarna och välja ut rekryteringskvigor från de bästa föräldradjuren.

Exempel på egenskaper med hög arvbarhet är tillväxt, temperament, benställning och klövarnas form. För egenskaper med låg arvbarhet är det svårare att driva avelsarbetet i rätt riktning. Fruktsamhet och kalvningsegenskaper är egenskaper med låg arvbarhet. De egenskaperna förstärks när raser korsas på grund av korsningseffekt/heterosiseffekt.

Avelsvärdering köttras

Avelsvärden är till stor hjälp i aveln med renrasiga djur

Säkerheten i avelsvärderingen ökar när det finns mycket information från avkommor och andra nära släktingar. Semintjurar som får många avkommor ger säkrare avelsvärden.

Avelsvärden publiceras på ett antal olika ställen - här finns sammanställning över var de presenteras:

Här hittar du avelsvärden

Snabba på avelsframstegen

Genom exteriörbedömning kan du få vägledning i vilka moderdjur du ska välja. Exteriörbedömning kan även användas som ett verktyg för att välja rätt tjur. På så sätt når du snabbare besättningens avelsmål och får mer hållbara och funktionella djur.

Har du kor med riktigt goda egenskaper och önskar fler kalvar från dem, kan embryoservice vara något för dig. Du kan använda embryon från egna kor eller inköpta embryon. Med embryoservice ökar du snabbt avelsframstegen. Embryoverksamheten är mest motiverad i renrasiga besättningar där det kan bidra till ett stort mervärde.