Diko

Rekryteringsdjur

Rekryteringsdjur

Rätt urval av rekryteringskvigor lägger grunden för din framtida besättning.

Dina kvigor är framtidens dikor

Att vara noggrann i valet av rekryteringsdjur gör att kvigorna får rätt anlag för de egenskaper som utmärker en bra diko. Samtidigt har uppfödningen av kvigorna stor betydelse för att de ska bli bra och hållbara moderdjur.

Gallra vid födelsen

Påbörja planeringen av rekryteringen redan när kvigkalvarna föds. Vilka kvigkalvar som är aktuella bestäms utifrån när de ska kalva in. De ska vara födda under de månader på året som gör att de kan betäckas och kalva när det passar i besättningen. Det kan också vara värt att fokusera på de kvigkalvar som fötts tidigt i kalvningssäsongen. De kvigor du väljer ska ha en normal födelsevikt för rasen, varken för lätta eller för tunga.

Välj kalvar efter de bästa mödrarna

Ha koll på kvigkalvarna efter de bästa korna. Lista vilka mödrar som har jämna kalvningsintervall och lätta kalvningar. När du väger kalvarna vid avvänjningen och/eller försäljningen, kan du välja ut kalvar efter kor som oftast avvänjer kalvar med hög tillväxt. Komplettera med att korna har ett önskvärt temperament, bra juver, ben och klövar.

Inga kor är perfekta i alla avseenden, men att värdera korna med deras goda och mindre goda egenskaper underlättar urvalet av kvigor för rekrytering. Det är klokt att fokusera på att förbättra ett fåtal egenskaper i taget.

Koll på härstamningen ger minskad risk för inavel

Listan över tänkbara kvigkalvar att rekrytera kompletteras med uppgift om deras fäder och deras morfäder. Informationen är användbar för att planera den vidare aveln. Kanske du av olika skäl vill undvika att rekrytera kvigor från en viss avelstjur och även undvika inavel.

Gallra kalvar och kor vid avvänjningen

När kalvarna avvänjs ser du hur kvigkalvarna har utvecklats under mjölkperioden. Kvigornas tillväxt, temperament, ben, klövar och hornanlag är egenskaper som påverkar det slutliga valet. Genom att väga kalvarna får du veta kalvens tillväxt och kons digivningsförmåga.

Vid avvänjningen finns också möjlighet att fundera på vilka kor som ska slås ut. Slakta ut de kor som inte är dräktiga, har sämre modersegenskaper och dåliga ben eller klövar. Gallringen av kor påverkar hur många kvigor som ska sparas för framtida rekrytering.

Genetik och avel

Inkalvningsålder

Du vill få så många kalvar per ko som möjligt under kons livstid. Därför är det oftast mest ekonomiskt att kvigan kalvar in vid 24 månaders ålder. Då gäller att hon har tillräcklig storlek när det är dags för betäckningen som bör ske vid cirka 15 månader. För att kvigan ska nå 65 procent av sin förväntade vuxenvikt vid betäckning behöver hon ha en jämn tillväxtkurva.

Det är också viktigt att ha en koncentrerad kalvningsperiod. Sätt mål för tillväxten från avvänjningen och fram till kalvning. Följ upp så att kvigorna följer kurvan och når lämplig vikt vid betäckning och inkalvning.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Martina Schagerlund, Årets nötköttsföretagare i Södermanland 2021MinGård® underlättar Martinas planering

Med MinGård går det att analysera och felsöka mer, vilket gör att man kan ha mer framförhållning i sin produktion, och jag rapporterar direkt till CDB via MinGård.
Årets nötköttsföretagare Martina Schagerlund berättar