Delta i vår enkät och förbättra Djursjukdata

Vi behöver din hjälp som djurägare att för att undersöka hur Djursjukdata fungerar. Att alla behandlingar blir inrapporterade är grunden för att på rätt sätt kunna tolka hälsoläget i mjölkbesättningarna.

Uppföljning av mjölkkornas hälsoläge baseras på information som veterinärerna rapporterar in till Jordbruksverket. Under året genomför Växa Sverige en utvärdering av kvaliteten i rapporteringen och vi behöver hjälp av er djurägare att besvara denna enkät, som du kan svara på via mobil eller dator. Enkäten har skickats ut tidigare eftersom vi vill ha in sjukdomsfall spridda över året. Oavsett om du deltagit i tidigare utskick eller inte vill vi gärna att du svarar på den här enkäten.

Djursjukdata bygger på veterinärers rapportering av sjukdomsfall och ligger till grund för rådgivning, statistik och forskning. Bland annat baseras sjukdomsnyckeltalen i Signaler djurvälfärd på uppgifter från Djursjukdata.

– Rapportering sker inte alltid och ibland görs den på ett felaktigt sätt. Om en stor andel av sjukdomsfallen fattas i Djursjukdata får man en felaktig bild av sjukdomsläget i enskilda besättningar eller i Sverige som helhet, säger Marie Jansson Mörk, epidemiolog på Växa Sverige.

I enkäten, som tar 5 till 10 minuter att besvara, svarar du på frågor om det senaste sjukdomsfallet i din besättning. Vi vill, om möjligt, också ha förrättningsunderlaget från det senaste sjukdomsfallet där du tillkallat veterinär, och instruktioner för hur det skickas in finns i slutet av enkäten.

Länk till enkät: Validering av djursjukdata